Foto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Rodné čísla nahradí sústava identifikátorov.

Rodné číslo patrí medzi základné osobné identifikačné údaje každého občana Slovenskej republiky. V podobe ako ho poznáme dnes, ho využívame už celé desaťročia. V budúcnosti sa ale budeme musieť s veľkou pravdepodobnosťou zaobísť bez neho. Ministerstvo vnútra SR totiž avizuje, že chce rodné čísla nahradiť novými identifikátormi. 

Rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj fyzickej osoby v informačných systémov štátnej správy, postupne nahradia identifikátory fyzických osôb. Ministerstvo vnútra v týchto dňoch zapracúva pripomienky do návrhu nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý upraví túto oblasť, informuje MV SR v tlačovej správe.

Ministerstvo svoj krok argumentuje tým, že rodné číslo už nevyhovuje požiadavkám súčasných moderných informačných systémov. Jedným z dôvodov je chybovosť pri jeho prideľovaní a následné neželané duplicity, ktoré spôsobujú v reálnom živote problém najmä občanovi. Ďalším je napríklad možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré rodné číslo obsahuje, tvrdí rezort vnútra.

Rodné číslo je trvalý identifikačný údaj každej fyzickej osoby. Počas života sa teda nemení a každý občan SR disponuje jedinečným 10-ciferným číslom. Z rodného čísla je možné vyčítať dátum narodenia aj pohlavie. Každé rodné číslo musí byť deliteľné bezozvyšku číslom 11.

Ministerstvo vnútra teda po niekoľkoročnej príprave navrhuje bezpečnú identifikáciu fyzických osôb riešiť sústavou základných identifikátorov. Základný jednoznačný identifikátor bude tvorený utajeným postupom, nebude dostupný pre používateľa a bude slúžiť len na identifikáciu fyzickej osoby pri výmene údajov v rámci informačných systémov. Zo základného identifikátora sa transformáciou zdrojovej a špecifickej časti vytvoria identifikátory pre výmenu identifikácie v rôznych sektoroch. Jedným z nich je bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby, jedinečný pre každú fyzickú osobu, druhým sektorový identifikátor, pod ktorým budú príslušné informačné systémy evidovať fyzické osoby.

Foto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MV SR bude zároveň viesť register týchto identifikátorov, ktorý bude súčasťou Informačného systému identifikátora fyzických osôb. Identifikátory umožnia presnú identifikáciu občana vo všetkých informačných systémoch verejnej správy, a tiež plynulú komunikáciu medzi systémami, skvalitnia sa informácie, s ktorými verejná správa pracuje.

Ministerstvo vnútra hovorí o prevratnej zmene systému. Identifikátor fyzickej osoby bude potrebné zahrnúť do obrovského množstva už existujúcich zákonov a systémom, ktoré rodné číslo ako identifikačný údaj obsahujú. Rezort vnútra preto počíta s akýmsi prechodným obdobím, počas ktorého sa budú identifikátory používať súbežne s rodnými číslami. Zákon by mal byť v platnosti od apríla 2020 a prechodné obdobie by zo skúseností odpozorovaných z iných štátov, mohlo trvať až 10 rokov.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )