Moran and Kanemoto, Nature ecology & evolution (2016)

Tieto mapy nám ukážu, ako medzinárodné obchody ohrozujú rôzne druhy živočíchov a prírodné zdroje.

Vo svete, kde ekonomiku poháňajú rôzne medzinárodné obchody, je najväčšou hrozbou ohrozených druhov dopyt po rôznych produktoch, ktoré si požadujú spotrebitelia z celého sveta. A to spôsobuje, že ochrana voľne žijúcich živočíchov a biodiverzity je ešte viac potrebná.

Vedci sledovali rôzne ekonomické napätie, a tak zmapovali miesta, kde veľké spotrebiteľské krajiny ohrozujú biodiverzitu po celom svete. Výskumníci dúfajú, že ich práca pomôže v tom, aby krajiny, ktoré sú pôvodom vývozu a dovozu rôznych produktov, začali spolupracovať na ochrane všetkých ohrozených druhov.

Moran and Kanemoto, Nature ecology & evolution (2016)

„Tieto ochranné opatrenia musíme brať do úvahy, nie len v bode ich nárazu, ale aj v celkovom dopyte zo strany spotrebiteľov. Ohrozené nie sú len prvotné miesta, ale všetky miesta, kde sa produkty vyvážajú,“ píše Daniel Moran z Nórskej Univerzity Vedy a techniky. Podobne sa vyjadril aj Keiichiro Kanemoto z japonskej univerzity Shinshu.

Moran a Kanemoto sa pozreli na viac ako 6 803 zraniteľných, ohrozených, ale i kriticky ohrozených druhov po celom svete a identifikovali predmety, ktoré ich ohrozujú. Vypracovali mapy, ktoré ukazujú globálne ohrozenie spočívajúce v svetových obchodoch. Mapy ukazujú na ohrozenie, ktoré sa nachádza na súši ale i v mori. Je spojené s vývozom hlavne do Spojených štátov, Európskej únie, Číny a Japonska.

Horúce miesta v Južnej Amerike, ktoré sú spôsobené odbytom zo strany U.S.A (a); v Afrike, kde sú spôsobené E.U (b) a v juhovýchodnej Ázii, kde sú spôsobené Japonskom (c).

Moran and Kanemoto, Nature ecology & evolution (2016)

Mapy odhalili neočakávané spojenie medzi krajinami vývozu a spotreby. Napríklad, ohrozeniu povodia Amazonky sa neprikladá toľké množstvo pozornosti, ako by sa malo, lebo práve obchody zo strany USA a Brazílie sú hlavným problémom tohto ohrozenia. Americká mapa taktiež ukazuje na neočakávané ohrozenie v južnom Španielsku a Portugalsku, ktoré spôsobuje zníženie množstva niekoľkých rýb a vtákov.

Spotreba Európskej únie má veľký dopad v Afrike, hlavne v krajinách, ako je Etiópia, Maroko, Zimbabwe a Madagaskar. Vývoz do Japonska je hnacím motorom pre problémy v juhovýchodnej Ázii. Problémy sa vyskytujú aj na ostrove Papua Nová Guinea, kde sa koncentruje výroba palmového oleja a kakaové plantáže, ktoré ničia biodiverzitu hlavne kvôli ich veľkej ťažbe. Medzitým moria juhovýchodnej Ázie čelia hrozbám zo strany USA a Európy.

Bolo analyzovaných 166 hrozieb súvisiacich s ľudskou činnosťou, ktoré ohrozujú rôzne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú na sebe závislé. Vývoz spôsobuje rastúce znečisťovanie ovzdušia a vôd, ale taktiež vytvára rôzne nové cesty pre poľnohospodárstvo a rozrastanie miest, ktoré je ďalšou príčinou ničenia domova pre stovky živočíchov.

Tieto mapy ukazujú ohrozenie voľne žijúcich zvierat v juhovýchodnej Ázii, spôsobené exportom do Spojených štátov.
Moran and Kanemoto, Nature ecology & evolution (2016)

Moran a Kanemoto naznačujú, že ich mapy môžu pomôcť k efektívnejšiemu ochráneniu týchto ohrozených miest. Dúfajú, že tieto mapy sa stanú jedným zo základov, podľa ktorých budeme ochraňovať stovky ohrozených druhov.

Pozri aj: 9 máp, ktoré ti absolútne zmenia pohľad na svet, ako si ho poznal doteraz

interez.sk (Stella K.), nationalgeographic.com
Príbehy
0
Komentovať (0)