Foto: Wikimedia

Lukáš Mužla / / Ekológia
Vplyvu človeka neunikla ani krajina večného ľadu. Na Antarktíde totiž vedci našli mikroplasty i nebezpečné chemikálie. Pokúsia sa ju však zachrániť.

Takmer každú kút našej planéty je poznačený činnosťou človeka. Plastový odpad sa nachádza na najhlbšom mieste našej planéty či v žalúdkoch živočíchov, ktoré obývajú najtemnejšie zákutia svetového oceánu. Poslednou veľkou divočinou, ktorá vplyv človeka pocítila najmenej, je Antarktída. Krajina večného ľadu sa zdala byť poslednou oázou skutočne nedotknutej divokej prírody. No ani to už pravda nie je. 

Mikroplasty a nebezpečné chemikálie. Napriek tomu, že sa zdá byť Antarktída uchránená pred vplyvom človeka, výskumy ukazujú niečo celkom iné. V najnovšej štúdii, ktorá je súčasťou celosvetovej kampani Greenpeace, sa totiž ukázalo, že mikroplasty a nebezpečné chemikálie možno vo veľkej miere nájsť aj v tejto večne zamrznutej krajine. Ľudskému odpadu neunikla ani posledná nedotknutá divočina.

Foto: Pixabay

Sedem z ôsmich testovaných vzoriek vody z pobrežných oblastí Antarktídy, obsahovalo nemalé množstvo mikroplastov. Sedem z deviatich testovaných vzoriek snehu z Antarktídy, zas obsahovalo nebezpečné chemikálie, najmä PFOS, fluórovaný anión používaný ako súčasť polymérov. Tieto chemikálie sú bežnou súčasťou modernej spoločnosti (priemyselná výroba plastov) a v Antarktíde sa nachádzali najmä vo vzorkách čerstvého snehu. Podľa vedcov sú teda zdrojom znečistenia vo večne zamrznutej krajine najmä kontaminované snehové a dažďové zrážky.


Vedeckých štúdií, ktoré by analyzovali znečistenie Antarktídy plastovým a chemickým odpadom zatiaľ veľmi veľa nie je. Greenpeace preto dúfa, že ich štúdia by mohla byť dobrým dôvodom na to, aby sa svet začal vo veľkom zaujímať o ich najnovšiu kampaň na ochranu Antarktídy. Organizácia navrhuje vytvoriť okolo kontinentu akési útočisko, ktoré by bolo uchránené pred akýmkoľvek vplyvom človeka. Zachrániť tak chcú poslednú veľkú divočinu našej planéty.

Foto: Pixabay (ilustračné)

„Plastový odpad bol nájdený vo všetkých kútoch svetového oceánu, od Antarktídy k Arktíde i v Mariánskej priekope, najhlbšom mieste našej planéty. Musíme prijať naliehavé opatrenia, aby sme znížili množstvo plastového odpadu prúdiaceho do našich morí a oceánov a potrebujeme veľké oceánske rezervácie, ako napríklad v okolí Antarktídy, ktoré ochránia oceány a ich život pre budúce generácie“, hovorí Frida Bengtsson z kampane Greenpeace’s Protect the Antarctic.

Foto: Pixabay

Návrh oceánskej rezervácie, útočiska v okolí Antarktídy, doposiaľ podporilo 1,6 milióna ľudí. Už v októbri sa na zasadnutí Antarctic Ocean Commission v Tasmánii rozhodne, či bude námorná prírodná rezervácia v okolí krajiny večného ľadu skutočne realitou a uchránime tak posledný takmer nedotknutý kus našej Zeme.

Pozri aj: V Černobyle horí rádioaktívny les. Ľudia v Kyjeve majú zakázané vetrať, môže hroziť riziko poškodenia zdravia

TheGuardian
0
Komentovať (0)