Ilu: Jakub Marian

Ako veľmi sme bohatí v porovnaní s inými krajinami Európy?

Mapy od Jakuba Mariána určite väčšina z vás dobre pozná. Aj na našej stránke ste si v nich napríklad mohli pozrieť, čím sa „previnili“ Slováci, Česi či iné národy podľa Googlu alebo ako je vlastne legislatívne ošetrená prostitúcia v Európe. Jakub k tvorbe vždy pristupuje veľmi zodpovedne a údaje čerpá z hodnoverných zdrojov. Tentoraz sa pozrel na to, akí bohatí sú vlastne Európania. Ako to už býva, niekoho tieto údaje potešia, iného už menej.

Jakub použil štatistické údaje získané z Credit Suisse banky, ktorá zverejnila tieto údaje vo svojej výročnej správe. Bohatstvo je tu definované v dospelej populácii tak, že sú sčítané finančné aktíva, napríklad peniaze v banke s nefinančnými aktívami, čo sú napríklad nehnuteľnosti a od tohto čísla sú odčítané dlhy. V mape je použitý štatistický ukazovateľ medián, ktorý rozdeľuje všetkých ľudí v krajine na dve polovice podľa príjmu a príjem človeka, ktorý sa nachádza v strede, je použitý. Údaje sú uvedené v amerických dolároch, kde hodnotu treba vynásobiť číslom 1000.

Ilu: Jakub Marian

Z mapy je hneď vidieť, že najväčším bohatstvom v Európe disponujú obyvatelia Islandu, Švajčiarska, ako aj Luxemburska či Holandska. Pri pohľade na krajiny strednej Európy vidíme, že Slovensko má mediánovú hodnotu na úrovni 21-tisíc dolárov. Možno niekoho zarazí údaj Nemecka, Švédska či iných ekonomicky silných krajín. Tu však treba brať do úvahy, že mnohí dospelí ľudia nevlastnia nehnuteľnosti a tie si radšej prenajímajú, čo vo výpočte hrá významnú rolu. To ale neznamená, že životná úroveň je v týchto krajinách nízka.

Pozri aj: Mapa sveta, ktorá urazí každý národ. Pozrite, čím v nej urážajú Slovensko a Česko

slavorum.org
Príbehy
0
Komentovať (0)