Zahľaďte sa na chvíľu obrázok a povedzte, ktoré zviera ste uvideli ako prvé.

Tento obrázok pozostáva z vyobrazení viacerých zvierat. To, ktoré uvidíte ako prvé, môže odhaliť vaše osobnostné črty a tiež spôsob, ktorým premýšľate.

Nepozerajte sa na nižšie uvedené odpovede, aby ste nevedeli, aké všetky zvieratá sa na obrázku nachádzajú. Na niekoľko sekúnd sa naňho zahľaďte a povedzte, aké zviera ste uvideli ako prvé. Až potom prejdite k odpovediam. Súhlasíte s uvedenou charakteristikou?

themindsjournal.com

Vták

Ak ste ako prvého uvideli vtáka, pravdepodobne ste spoločenský a vaša osobnosť je neprehliadnuteľná.

Krab

Krab charakterizuje, že sa momentálne cítite šťastne a máte tiež zmysel pre humor.

Vták + Krab

Ak ste uvideli obe tieto zvieratá takmer súčasne, pravdepodobne ste citliví a emocionálne založení.

Kôň

Ako prvého zvyčajne koňa uvidia ľudia, ktorí sú nezávislí a veľakrát „voľnomyšlienkarsky“. Pri rozhodovaní sa často spoliehate na svoju intuíciu.

Delfín

Delfín charakterizuje, že vo vás žije veľmi kreatívny umelec. Vo výraznej prevahe je u vás teda pravá mozgová hemisféra.

Kuriatka

Uvidieť ich na obrázku môže byť pre mnohých ľudí náročné. Ak sa vám to podarilo, znamená to, že vašimi silnými stránkami sú schopnosť zamerať sa na detail a koncentrácia.

Medveď

Ak ste ako prvého uvideli medveďa, znamená to, že ste rodený líder a máte silnú osobnosť. Pri riešení problémov sa dokážete zamerať na jednu vec a nenechať sa rozptyľovať niečím iným.

Šteniatko

Šteniatko charakterizuje, že ste veľmi milým a starostlivým človekom.

Pozri aj: TEST OSOBNOSTI: ČO VIDÍTE NA TOMTO OBRÁZKU?

psych.sk (Henrieta Balázsová), themindsjournal
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy