Mária S. / /
Peterov princíp hovorí o tom, prečo sa stáva, že ľudia sa dostanú na pracovné miesta, ktoré nedokážu zvládať.

Keď je niekto príliš dobrý na svoju prácu, dá sa predpokladať, že ho bude čakať povýšenie. Pomaly teda stúpa hore po rebríku, no toto stúpanie nemôže trvať naveky. Raz človek dosiahne svoj osobný vrchol. A čo sa stane potom? O tom hovorí Peterov princíp.

Autorom tohto princípu je pedagóg Dr. Laurence J. Peter. Ide o zásadu fungujúcu v spoločnostiach, ktoré sú založené na určitej hierarchii (napr. korporátne firmy či vláda). V tejto hierarchii má každý zamestnanec tendenciu stúpať, až do bodu, v ktorom už jeho zručnosti a schopnosti nie sú postačujúce. Deje sa to preto, že človek je povýšený na základe výkonu a zásluh, ktoré dosiahol na nižšej pozícii, ktorá často môže mať značne odlišné požiadavky.

Tento efekt môže nastať aj v takých prípadoch, ako je napríklad povýšenie IT experta na post projektového manažéra. Pokým sa teda v IT vyzná, požiadavka, aby na tejto novej pozícii viedol tím, mu môže robiť značné problémy, napríklad kvôli tomu, že má nízku emočnú inteligenciu.

pixabay.com

Keď ste teda na svoju pozíciu pridobrí a ukazujete úžasné výsledky, pravdepodobne vás čaká povýšenie.  To znamená, že sa časom prepracujete až na pozíciu, v ktorej nie ste schopní excelovať a tam sa jednoducho zaseknete.  Okrem toho, je pravdepodobnejšie, že ak by ste túto pozíciu mali opustiť, tak vás rovno vyhodia a nahradia, radšej ako by vás mali posúvať na nižší post.

Táto skutočnosť teda nakoniec vedie k tomu, že všetky pozície budú zaplnené nekompetentnými ľuďmi, ktorí si nezaslúžia ďalšie povýšenie. Toto môže mať potenciálne katastrofálne následky, ako pre samotnú firmu, tak aj širokú verejnosť. Môžu vzniknúť situácie, ktoré ohrozujú spoločnosť, zapríčinené nekompetentnými ľuďmi na dôležitých postoch.

pexels.com

Riziká, ktoré prináša Peterov princíp, sa však dajú minimalizovať. Mnohé firmy proti efektu Peterovho princípu bojujú. Existujú na to rôzne metódy, či už ide o odmenu v podobe zvýšenia platu alebo testy či tréningy, ktoré musí zamestnanec zvládnuť, aby sa preukázal ako dostatočne zručný na efektívny výkon práce na vyššej pozícii.

Pozri aj: „Efekt víťaza“: Za tým, že sa vám darí, sa ukrýva niečo oveľa hlbšie

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)