Mária S. / /
Možno si pri riešení dilemy len zabúdate klásť tie správne otázky.

Niekedy si lámeme hlavu s rozhodnutím celé hodiny a nevieme, ako sa pohnúť ďalej. Inokedy aj vieme, čo by sme chceli urobiť, no nie je to také jednoduché. A v iných prípadoch jednoducho zabúdame zhodnotiť, že naše rozhodnutia neovplyvňujú len nás, alebo že chvíľkový pozitívny efekt rozhodnutia vôbec nemusí znamenať aj pozitívne dlhodobé následky. Nech sa už naskytne ktorákoľvek z týchto situácii, je veľa faktorov, ktoré treba z etického hľadiska zhodnotiť a tento návod, pripomínajúci spytovanie svedomia, vám napomôže zastaviť sa a položiť si tie správne otázky.

Tento model je dielom Dr. Freda Guya, riaditeľa Hoffbergerovho centra profesionálnej etiky na Baltimorskej univerzite. Okrem iného má Dr. Guy záujem založiť aj filozofický tábor pre dospelých.

Podľa neho sme príliš „zlenivení“ a tak mimovoľne konáme morálne a eticky nesprávne, bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali: „Dospelí sú tak zaneprázdnení, že málokedy zohľadňujú etické hľadisko svojich činov. Nemáme vo zvyku zastavovať sa, aby sme sa zamysleli nad svojimi skutočnými morálnymi zásadami. Proste sa v duchu domnievame, že sme fajn ľudia a ideme ďalej.“

Guy sa snaží popohnať ľudí k tomu, aby sa viacej zamýšľali nad svojím morálnym kódexom a večne ho zlepšovali. Na tento účel vytvoril model, ktorý nazýva „ABCD (Awareness, Beliefs, Consequences, Decision) návod na etické rozhodovanie“.

pixabay

A: Uvedomenie si: Uvedomujeme si celý problém aj z etického hľadiska?

Viem všetky fakty?

Je to problém etický alebo právny? Či oboje?

Môžem ho vyriešiť jednoducho tak, že sa obrátim na právny systém alebo určité pravidlá či zásady, v ktorých funguje prostredie, v ktorom sa problém naskytol?

Uvedomujem si prítomnosť iných ľudí, ktorí by mohli byť mojím rozhodnutím ovplyvnení?

B. Názory a presvedčenia: Aké sú moje morálne zásady? Za čím si stojím? Väčšina z nás si po hlbšom zamyslení sa dokáže tieto otázky zodpovedať. Naše rozhodnutia a činy stoja na našich morálnych zásadách, hodnotách a cnostiach, alebo naopak, ich absencii.

Aký som človek? Chcel by som, aby takto zaobchádzali so mnou alebo s mojimi blízkymi?

Myslím si, že každý by sa mal v takejto situácii zachovať tak, ako sa plánujem zachovať ja?

Idem ostatným dobrým príkladom?

Ak zhodnotím, ako to celé vlastne dopadne, nestratil by som kvôli tomu rešpekt voči sebe samému?

pexels.com

C. Následky: Predstavte si, aké následky budú mať vaše rozhodnutia nielen na vás, ale aj na ostatných a nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Kto všetko môže byť ovplyvnený mojím rozhodnutím?

Aký vplyv bude mať môj čin na iných, ale aj na mňa?

D. Rozhodnutie: Keď ste si teda poriadne premysleli situáciu, v ktorej sa nachádzate, aké sú vaše osobné zásady a aké následky by vaše činy mohli mať? Ktorá možnosť je tou najlepšou?

Nevadilo by mi, kebyže sú moje činy odvysielané vo večerných správach?

Vedel by som svoje rozhodnutie vysvetliť a obhájiť pred mojou rodinou a blízkymi priateľmi?

Ako by som poradil blízkemu priateľovi, ktorý by bol v rovnakej situácii?

To, že sa niekedy zastavíme a zamyslíme sa nad týmito otázkami pri konkrétnom rozhodnutí nám môže napomôcť neprepadať predpokladu, že sme dobrí ľudia – bez toho, aby sme sa o tom skutočne presvedčili. V neposlednom rade vám tieto otázky môžu pomôcť rozhodnúť sa správne – tak, aby ste svoje rozhodnutie nikdy neoľutovali.

Pozri aj: Ste nerozhodní? Vyskúšajte 5-sekundové pravidlo, ktoré vám pomôže rozhodnúť sa v akejkoľvek situácii

bigthink
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)