Pravá a ľavá hemisféra mozgu majú medzi sebou všetky úlohy spravodlivo rozdelené.

Veľakrát počúvame dohady o tom, či je u niekoho viac dominantná pravá alebo ľavá časť jeho mozgu. Vo všeobecnosti pritom možno povedať, že tá ľavá radšej všetko analyzuje, zatiaľ čo pravá je hybnou silou vašej kreativity. Poďme sa však pozrieť nato, aké konkrétne procesy majú obe hemisféry v našom mozgu na starosti. Na konci článku si zároveň môžete otestovať, ktorá mozgová hemisféra je tou dominantnejšou u  vás.

Pohyby tela

Najzákladnejšou vecou je, že jedna časť mozgu kontroluje pohyby jednej strany tela, zatiaľ čo druhá kontroluje a riadi pohyby tej druhej. Nie je to však také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Platí totiž, že ľavá časť vášho mozgu riadi celú vašu pravú časť tela a naopak – pravá časť mozgu riadi ľavú časť tela. Znamená to teda to, že napríklad ľaváci majú viac vyvinutú pravú mozgovú hemisféru, preto sú často veľmi kreatívnymi maliarmi, či spisovateľmi. Ak žmurknete pravým okom alebo zodvihnete pravú ruku, všetko je riadené ľavou mozgovou hemisférou.

Spôsob myslenia

Ako sme už naznačili, ľavá hemisféra mozgu je tá „racionálnejšia“, pričom pravá je kreatívna. Platí tiež, že pravá časť mozgu premýšľa oveľa radšej v obrazoch, než v slovách a práve ona môže za vašu intuíciu. Jej nevýhodou však je, že nie je takou detailistkou a punktičkárkou, ako jej suseda – ľavá mozgová hemisféra. Tá má síce problém s myslením v obrazoch a s predstavivosťou, zato však dokáže všetko presne a analyticky prehodnotiť tak, že to zapadne do jedného celku.

huffingtonpost.com

Cudzie jazyky

Či už hovoríme o našom materinskom alebo cudzom jazyku, náš mozog má svoje úlohy podelené aj tu. Vo všeobecnosti však platí, že ľudia, ktorí sa radi učia cudzie jazyky a sú v nich dobrí majú podstatne viac rozvinutú ľavú mozgovú hemisféru. Tá je zodpovedná za oblasti ako gramatika, slovná zásoba, či napríklad vedomosť, kedy použiť aký čas. Pri učení sa cudzích jazykov sa však nenudí ani vaša pravá mozgová hemisféra – tá je zodpovedná napríklad za vašu výslovnosť, či intonáciu.

Hudba

Čo sa hudby týka, rozdelenie úloh mozgových hemisfér je jasné. Keďže pravá časť mozgu je tou kreatívnejšou, zobrala si na starosti cit pre melódiu, tempo, či improvizáciu. Nevyhnutnou je však aj práca ľavej mozgovej hemisféry, ktorá má v tomto prípade na starosti motorické pohyby našich rúk a prstov pri hre na akomkoľvek hudobnom nástroji.

Pud sebazáchovy

Ide o najsilnejší ľudský pud, preto je zaujímavé pozrieť sa nato, ako k nemu pristupujú naše mozgové hemisféry. Odpoveď je veľmi zaujímavá. Štúdie totiž preukázali, že v oblastiach sveta s teplejšou klímou a s dostatkom jedla je u ľudí viac dominantná pravá mozgová hemisféra. Naopak, v oblastiach s chladným podnebím a s nedostatkom jedla je u ľudí dominantnejšia ľavá časť mozgu. Vysvetlenie sa však dá nájsť ľahko – schopnosť prežiť je založená viac na logike a na analytickom myslení, než na kreativite a emóciách.

more-sky.com

Ktorá hemisféra dominuje u vás?

Po prečítaní predchádzajúcich faktov možno tušíte, ktorá mozgová hemisféra je tou dominantnejšou u vás. Aby sme to zhrnuli, ľudia, ktorí častejšie používajú ľavú časť mozgu sú viac racionálni a sú výborní vo všetkom, čo si vyžaduje dokonalé organizačné schopnosti. Vďaka svojmu logickému mysleniu vynikajú napríklad v matematike či v prírodných vedách. Vyznačujú sa presnosťou a zaujímavosťou je, že vo väčšine prípadov majú radšej psy ako mačky. Ak majú siahnuť po knihe, radšej si prečítajú nejakú encyklopédiu a častejšie čítajú po sediačky.

Naopak, ľudia s dominujúcou pravou hemisférou majú radšej spontánnosť a sú viac impulzívni. Majú tendenciu o všetkom premýšľať a často majú problém udržať svoje emócie „na uzde“. Sú však veľmi kreatívni a nadaní na športy a na umenie. Často ich fascinuje ľudská psychika a duševno. Zo zvierat však preferujú skôr mačky a vo všeobecnosti čítajú radšej po ležiačky, nie však encyklopédie.

Tieto popisy vám možno pomohli definitívne sa rozhodnúť, ku ktorému typu by ste sa priradili. Overiť si to môžete veľmi jednoducho. Zahľaďte sa na obrázok pod týmto textom a bez premýšľania okamžite odpovedzte, či sa podľa vás tanečnica točí v smere hodinových ručičiek, teda doprava, alebo naopak – v jeho protismere, teda doľava.

wikipedia.com

Ak ste pohyb vnímali ako pravotočivý, dominuje u vás pravá mozgová hemisféra, ak ako ľavotočivý, dominujúcou je u vás ľavá časť mozgu. Ak sa na obrázok poriadne zahľadíte a budete sa naň sústrediť, či pozerať dlhšie, pohyb tanečnice dokážete „otáčať“ ako si zmyslíte, čo je dôkazom nepretržitej spolupráce oboch vašich hemisfér. Tento jednoduchý, no presný test vynašiel v roku 2003 Nobuyuki Kayahara. Ako ste v ňom obstáli vy?

Pozri aj: 10 JEDNODUCHÝCH SPÔSOBOV, AKO ODDYCHOVAŤ A ZÁROVEŇ PRECVIČOVAŤ SVOJ MOZOG

psych.sk (Henrieta Balázsová), psych2go, wikipedia
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy