Výchova a vzdelávanie v oblasti sexuality sú nesmierne dôležité.

Nie len preto, aby sme sa ochránili, ale aj preto, aby sme jeden druhému porozumeli. Človek sa prirodzene bojí neznámeho a svet je v tomto ohľade čoraz pestrejším miestom, ľudia otvorene hovoria o svojej orientácii, o tom, či sa vo svojom tele cítia alebo necítia pohodlne, atď. Aké pojmy by ste teda mali vedieť rozlíšiť?

Pokiaľ ide o ľudskú sexualitu a vzdelávanie v tomto ohľade, nestačí vedieť to, ako správne použiť prezervatív a ako sa ochrániť pred nechceným tehotenstvom či ochoreniami. Ak by sme mali dostatok relevantných informácií, možno by sme nenazerali cez prsty na ľudí, ktorí sa v niečom líšia, napríklad na také transsexuálne osoby. Čím viac sme vzdelaní, tým lepšie nielen pre nás, ale aj pre svet okolo nás.

Čo je to pohlavie?

Pohlavie človeka je určené na základe pohlavných orgánov, s ktorými sa narodil. Je to biologická výbava jedinca, sekundárne pohlavné znaky, rozloženie tuku a ochlpenia na tele a chromozomálna výbava. Základy biológie nás učia, že ženy majú chromozómy XX a muži majú XY. Je však chromozóm skutočne to, čo definuje človeka ako ženu alebo ako muža? Príroda sa s nami občas zahráva a muž s chromozomálnou výbavou XY môže mať ženské črty a naopak. Takýmto jedincom sa hovorí, že sú narodení ako intersexuálni a jednoducho sa nedajú presne zaradiť do kolónky „muž“ a „žena“.

unsplash.com

Čo je to rod?

Rod je sociálne vytvorený konštrukt, je to dielo vytvorené človekom, toho času známe aj ako „gender“. Nie je to biologická danosť, je to škatuľkovanie, ktoré bolo vymyslené, aby sme si uľahčili život. Rod je spôsob, akým na seba jedinec nazerá a akým sa identifikuje. Je to spôsob vyjadrovania, správania sa a obliekania sa. Spolu s určením rodu sú na človeka kladené isté nároky a očakávania, je to súčasť role, ktorú v tomto svete máme. Na základe rodu sa riadime stereotypmi, napríklad, dievčatá by mali nosiť ružovú a hrať sa s bábikami, kým chlapci nosia modrú a hrajú sa s autíčkami.

Ak niekto do tohto konštruktu zapadá a cíti sa tak pohodlne, je to absolútne v poriadku. Sú však ľudia, ktorí sa v ňom necítia dobre. Napríklad, muž s chromozómom XY sa môže cítiť lepšie s dlhými vlasmi a žena s chromozómom XX sa môže cítiť lepšie v modrom tričku a s krátkymi vlasmi. Potom tu je skupinka trans jedincov, ktorí sa úplne stotožňujú s opačným rodom a nie s pohlavím, ktoré im bolo určené pri narodení. Okrem toho, niektorí jedinci sú aj na pomedzí, nemajú pocit, že chcú byť zaškatuľkovaní ako muž či žena. Takým sa hovorí genderqueer alebo nonbinárni ľudia.

unsplash.com

Čo je to orientácia?

Orientácia určuje to, koho alebo čo máme radi. Niekto má rád opačné pohlavie, niekto zas to rovnaké, niekoho priťahujú ženské znaky na komkoľvek (vrátane mužov) a niekoho priťahujú mužské znaky na komkoľvek (vrátanie žien). Iní sa zas o sexualitu nezaujímajú ani najmenej. Nie je to voľba, to, o koho máme záujem a ako sa cítime v prítomnosti iných ľudí, určuje naše podvedomie. Našou vôľou však je, ako sa k tomu postavíme.

V konečnom dôsledku má však každý nárok na to, aby žil svoj život spôsobom, akým chce a aby bol šťastný a milovaný. Pokiaľ to neubližuje iným, nemáme nárok súdiť, ale máme možnosť vzdelávať sa a pochopiť.

Pozri aj: Muž si vypočul telefonát svojho syna a dozvedel sa, že je gay. Napísal mu list, ktorý mnohých dojal, no iných pobúril

psych2go
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy