Tento test odhalí váš postoj k tolerancii, obranným mechanizmom, ale aj úroveň úzkosti, akú práve pociťujete.

Psychológia ponúka mnoho testov, ktoré odhalia niečo o vašej osobnosti na základe toho, ako nakreslíte isté zadanie. Nemusíte byť pritom žiadnymi umelcami, ide o to, čo bude súčasťou vašej kresby, aký postup pri nej zvolíte a podobne. Pripravte si teda pero alebo ceruzku a papier, začíname.

Vašou úlohou v tomto teste je nakresliť osobu v daždi. Nad zadaním príliš nepremýšľajte, vezmite si pero/ceruzku a papier a pustite sa do toho. Nebudeme vám hovoriť, čo má alebo nemá byť súčasťou kresby – jednoducho nakreslite osobu v daždi. Keď bude vaša kresba hotová, porovnajte si ju s nižšie uvedenými analýzami.

Orientácia obrázku na papieri

Napravo: pokiaľ je nakreslená osoba na vašom papieri nakreslená pri jeho pravom okraji, svedčí to o vašej túžbe profesionálne rásť, rovnako ako aj o dôvere v to, čo vám prinesie budúcnosť.

Naľavo: osoba umiestnená k ľavému okraju naznačuje, že často myslíte pesimisticky. Je to tiež znakom toho, že nejaká udalosť z minulosti vám bráni byť šťastným v prítomnosti.

V strede: osoba umiestnená v strede papiera značí, že ste niekedy až priveľmi súťaživí.

Dáždnik

Žiaden dáždnik: máte vybudované veľmi silné obranné mechanizmy, ktoré vás chránia pri zvládaní ťažkých životných situácií.

Veľký dáždnik: pokiaľ dáždnik na vašej kresbe svojou veľkosťou chráni celú osobu, znamená to, že ste defenzívny typ človeka, ktorý preferuje skôr sociálnu izoláciu.

Rukoväť dáždnika: ak ste dáždniku nakreslili aj rukoväť, znamená to, že vždy potrebujete niekoho podporu. Takisto musíte mať pripravený vždy nejaký záložný plán, aj keď viete, že ho nebudete potrebovať.

Osoba na obrázku

Človek nakreslený spredu: máte schopnosť zvládať a s ľahkosťou riešiť aj náročné situácie.

Človek nakreslený zboku: najradšej by ste sa vyhli všetkým nejednoznačným a nejasným situáciám.

Človek nakreslený zozadu: túžite po tom, aby si vás druhí nevšímali.

Veľkosť kresby:

Malá kresba: ste skromní, no zároveň neistí. Veľakrát vás trápi pocit podradnosti a menejcennosti a máte nízke sebavedomie.

Veľká kresba: túžite po uznaní a často ste márniví.

Ako ste kreslili obrázok

Ak ste nezačali hlavou, ale chodidlami: ukazuje to, že pri riešení problémov si často vyberáte nesprávny spôsob.

Ak ste začali dáždnikom: psychológovia vnímajú tento krok ako znak nadmernej defenzívnosti, ktorá môže byť spôsobená napríklad domácim násilím, psychickým týraním či depresiou.

Pohyb osoby na obrázku

Stojaca osoba: môže to byť náznak toho, že sa snažíte chrániť pred okolitým svetom, a tiež že máte problémy s prispôsobovaním sa.

Kráčajúca osoba: viete, kam vo svojom živote smerujete.

Pozri aj: ZVIERA, KTORÉ UVIDÍTE NA TOMTO OBRÁZKU AKO PRVÉ, ODHAĽUJE VAŠE OSOBNOSTNÉ ČRTY

psych.sk (Henrieta Balázsová), brightside

Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy