Výskumy ukázali, že táto metóda môže byť pri liečbe depresií skutočne užitočná.

Sokratovská metóda, sokratovský dialóg či sokratovská otázka. Termíny obsahovo natoľko podobné, až sa veľakrát považujú „za jedno“. Nás však bude aktuálne zaujíma predovšetkým sokratovská otázka. Ide o kladenie otázok spôsobom, ktorý v súčasnosti používa mnoho terapeutov a psychológov na liečbu svojich pacientov, ktorí trpia depresiou. O čo teda pri tejto metóde ide?

Psychológ Justin Braun, jeden z odborníkov, ktorí sa intenzívne venujú skúmaniu výsledkov tejto metódy, hovorí: „Ľudia trpiaci depresiou majú negatívne vzorce myslenia. Metóda sokratovskej otázky im môže pomôcť zmeniť ich a získať na všetky problémy širší a realistickejší pohľad.“

Sokratovské otázky sa od tých „obyčajných“ odlišujú v tom, že sa zameriavajú na tú najhlbšiu ľudskú podstatu a na tie najzákladnejšie otázky. Ak napríklad pacient pri rozvode cíti, že celý jeho život je jedným veľkým zlyhaním, terapeut alebo psychológ by sa mohli opýtať nasledovné otázky:

  • Myslíte si, že každý človek, ktorý si prešiel rozvodom, zlyhal?
  • Viete si spomenúť aspoň na jedného človeka, pri ktorom to tak nie je?
  • Prečo a akým spôsobom sa vám rozvod spája s neúspechom?
  • Aké boli vaše doterajšie životné úspechy?

To, či je sokratovská otázka pri liečbe depresie naozaj účinná, otestovali vedci pri výskume, ktorého sa zúčastnilo 55 pacientov. Všetci podstúpili 16-týždňový kurz kognitívno-behaviorálnej terapie, ktorej súčasťou boli aj sokratovské otázky.

unsplash.com

Výsledky výskumu ukázali, že liečba depresie bola u pacientov tým účinnejšia, čím viac sokratovských otázok terapeuti používali. Justin Braun vysvetľuje tieto zistenia nasledovne: „Sokratovské otázky naučili pacientov byť skeptickými voči vlastným negatívnym myšlienkami.“

Ukázalo sa teda, že spochybnenie vlastných negatívnych myšlienok môže mať pri liečbe depresie významný ozdravný efekt. Ako hovoria samotní autori štúdie, depresia je závažným ochorením, ktoré bráni pacientom pozrieť sa na svoje problémy komplexne a často vidia len ich jednu stranu, čo môžu sokratovské otázky veľmi účinne vyriešiť.

Pozri aj: MLADÍK TRPIACI DEPRESIAMI SA PODELIL S ĽUĎMI S ROVNAKÝM PROBLÉMOM O RADY, KTORÉ MU POMOHLI PREMÔCŤ TENTO OBROVSKÝ PROBLÉM

psych.sk (Henrieta Balázsová), spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy