Foto: Pexels

Sebavedomie a ego sú dva pojmy, ktoré sa často zamieňajú.

Hoci majú podobnosti, ich hlavný rozdiel spočíva v tom, ako ovplyvňujú naše správanie a vzťahy s ostatnými. Sebavedomí ľudia majú zdravé vnímanie svojej hodnoty a schopností, zatiaľ čo egomaniaci sa neustále potrebujú upozorňovať na seba a svoje úspechy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako teda môžeme rozpoznať egomaniaka? Tu je 7 varovných signálov, ktoré by ste si mali všímať. Venoval sa im aj portál Your Tango.

1. Potreba neustáleho uznania

Egomaniaci hľadajú uznania od ostatných pre každý svoj úspech alebo dobrý skutok. Je im veľmi ťažké akceptovať poklonu diskrétne; namiesto toho túžia po ešte viac chválach a uistení o svojej genialite. Sebavedomí ľudia si vážia pozitívne ohlasy od ostatných, ale nepotrebujú ich neustále na udržanie svojho pocitu hodnoty.

2. Nedostatok empatie

Egomaniaci sú tak pohltení svojím vlastným obrazom, že im často chýba schopnosť vcítiť sa do druhých. To môže mať za následok desivo arogantné správanie. Naopak, sebavedomí ľudia sú si vedomí svojich slabín a úspechov, ale zároveň dokážu oceniť a rešpektovať aj úspechy iných.

3. Sústavné porovnávanie sa

Egomaniaci majú tendenciu neustále porovnávať svoje schopnosti a úspechy s tými okolo nich. Potrebujú predviesť svoju nadradenosť nad ostatnými ako spôsob, ako udržať svoje ego na uzde. Sebavedomí ľudia vedia, že každý je jedinečný a má svoje silné stránky, takže porovnávanie nie je potrebné ani produktívne.

Pexels

4. Neustále hovorenie o sebe

Človek s veľkým egom bude neustále rozprávať o sebe – jeho úspechoch, zručnostiach a talentoch. Jeho konverzácia bude zameraná hlavne na to, ako sa mu darilo dosiahnuť to, čo dosiahol, bez ohľadu na to akou témou sa práve rozprávate. Sebavedomí ľudia dokážu rozprávať o sebe, ale zároveň vedia udržať vyvážený pomer medzi hovorením o sebe a záujmom o ostatných.

5. Nesúhlas s názormi iných

Egomaniak nemôže zniesť myšlienku, že by niekto iný mohol mať pravdu alebo lepší názor ako on. Preto bude neustále argumentovať a zhadzovať iných, aby si zachoval svoj pocit nadradenosti. Sebavedomí ľudia sú otvorení diskusiám a novým nápadom, pretože sa neboja priznať, že sa mýlia alebo povzbudiť iných k úspechu.

6. Neschopnosť prijať kritiku

Egocentrické osoby budú často reagovať na kritiku veľmi negatívne – buď ju úplne odmietnu alebo začnú obviňovať ostatných za svoje chyby. Je pre nich ťažké prijať konštruktívnu spätnú väzbu, pretože to ohrozuje ich idealizovaný obraz seba samého. Sebavedomí ľudia si uvedomujú svoje nedostatky a vedia pracovať na zlepšení bez pocitu ohrozenia svojho ega.

7. Viditeľné nerovnováhy vo vzťahoch

Egomaniak bude často uprednostňovať vzťahy, kde môže byť v centre pozornosti a očakáva, že ostatní budú slúžiť jeho potrebám. V týchto nerovnováhach môže dôjsť k manipulácii, emocionálnej závislosti a nedostatku rešpektu voči druhej strane. Sebavedomí ľudia hľadajú vzťahy, ktoré sú vyvážené a založené na vzájomnom rešpekte.

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov