Počas našej životnej púte si prechádzame mnohým, meníme sa a formujeme. Niektorí ľudia radi používajú výrazy ako napríklad “kríza stredného veku” aby tak definovali, kde si myslia, že sa nachádzajú.

Podľa švajčiarskeho psychoterapeuta, lekára a zakladateľa analytickej psychológie, Carla Junga, sú v živote isté miľníky, no tie nemajú s vekom alebo úspechom nič spoločné. Po celý život sa môžme pohybovať cez tieto etapy smerom dopredu, ale aj smerom dozadu. Môžme sa vrátiť aj do etapy, v ktorej sme už boli, pretože jednotlivé etapy sú spojené s tým, kým sme a aká je naša motivácia. Nuž, podľa Carla Junga zažívame v živote tieto štyri etapy:

Článok pokračuje pod videom ↓
pixabay.com

ŠPORTOVEC

Prvou z fáz v našom živote je fáza, ktorá sa nazýva športovec. Je to fáza, v ktorej sme najviac sebecký či egocentrický. Aj keď si to neuvedomujeme, všetci poznáme ľudí, ktorým sa ešte nikdy nepodarilo prejsť z tejto fázy do inej, prípadne sa často vracajú späť. Zo všetkých etáp v etape športovca máme tendenciu byť najmenej zrelý. To je charakterizované tým, že v tejto fáze sme priam posadnutý našim fyzickým vzhľadom a tým ako dobre či zle vyzeráme. Jedným z príkladov na túto fázu sú dajme tomu, teenegeri, ktorí sa častokrát pozerajú na seba do zrkadla a hodnotia sa. Táto fáza je veľmi narcistická, kritická alebo častokrát oboje.

BOJOVNÍK

Druhou z Jungových fáz života je fáza s názvom bojovník. Do tejto fázy sa dostaneme tým, že sa v našom živote pohneme smerom vpred. Je to fáza pri ktorej nás zastihne túžba dobývať svet a berieme na seba čoraz väčšiu zodpovednosť. Možno teda niektorí z nás nechcú hneď popadnúť celý svet, ale začíname sa viac orientovať na svoje ciele. Všetci si zrazu vidíme méty, ciele, ktoré môžme dosiahnúť, a tak sa pomaly dostávame z predchádzajúcej fázy, z fázy športovca. Nová fáza bojovníka skutočne predstavuje všetky tie boje v našom živote, ktorým musíme čeliť už od ranej dospelosti. Táto fáza je taktiež najčastejšou fázou, kde si ľudia uvedomia priebeh celého života a vynájdu sa aj sami. Stávajú sa z nás jednoducho skutoční bojovníci.

pixabay.com
pixabay.com

VYHLÁSENIE

Treťou z týchto etáp je etapa vyhlásenia. Keď sa skončí fáza bojovníka, začneme si klásť otázky typu “Čo som urobil pre ostatných?” Naše zameranie sa posúva preč od našich osobných úspechov. Uberá sa smerom k dosiahnutiu cieľov založených na odovzdaní života pre iných ľudí. Táto fáza sa častokrát prelína napríklad s rodičovstvom, pretože naším cieľom sa zrazu stáva poskytnutie lepšieho života pre naše deti. Pre mnohých z nás je fáza vyhlásania viac než len inklináciou k rodičovstvu, chceme zanechať v našom živote nejaký odkaz, nejakú stopu. Začíname premýšľať o tom, čo sme dosiahli, a ako sa ešte môžeme posunúť vpred – a to nie len my, ale aj ostatní ľudia v našom živote. V tejto fáze sme oveľa viac rozumnejší a vyzrelejší ako vo fáze predchádzajúcej.

DUCH

Poslednou záverečnou fázou života je fáza nazývaná aj duch. V tejto etapa si začíname uvedomovať, že sme oveľa viac než len to, čo sme nazhromaždili. Či už ide o peniaze, majetok, priateľov, dobré a zlé skutky alebo miľníky v našom živote. Stávame sa duchovnými bytosťami. Uvedomujeme si, že sme božské bytosti, a že sa nachádzame na ceste života, ktorá nemá začiatok či koniec. Fáza duch je charakterizovaná pocitom “dostania sa von z našej mysle” a zameriavame sa na to, čo sa stane, až z nás prestanú byť fyzické osoby. Dať život, kŕmiť, konať bez žiadnych očakávaní, viesť, ale neriadiť, to je tá najvyššia cnosť.

interez.sk (Alexandra Geletová), iheartintelligence.com
Všetko začína v tvojej hlave
Uložiť článok

Viac článkov