Človek je tvor komplikovaný a nie vždy je jednoduché zistiť, čo vlastne chceme.

Neraz sa v nás bijú túžby, ktoré sú rovnako silné a nedokážeme sa rozhodnúť ani pre jednu z možností. V takom prípade sa akosi zasekneme na jednom mieste a zdá sa, že sa nedokážeme pohnúť ďalej. Vzniká v nás vnútorný konflikt a hromadí sa napätie, nie je to však neriešiteľná situácia.

Bežným príkladom vnútorného konfliktu je prokrastinácia, kedy vieme, že máme povinnosti, no chceme si oddýchnuť, odkladáme ich preto na poslednú chvíľu. Vyriešiť vnútorný konflikt nie je vždy jednoduché, nech sa totiž rozhodneme akokoľvek, vždy to znamená istú stratu. Napríklad, keď si nesplníme povinnosti, môžu z toho plynúť nepríjemnosti, keď si však neoddýchneme, naše telo nám to dá skôr či neskôr pocítiť.

Tieto vnútorné konflikty patria medzi tie najťažšie zvládnuteľné:

Morálny konflikt

K morálnemu konfliktu dochádza vtedy, ak máme k etickému či neetickému správaniu protichodné postoje. Platón v jednom zo svojich diel ponúkol nasledovný príklad: predstavte si, že ste si od priateľa požičali nôž. Chystáte sa ho vrátiť, no zistíte, že psychické zdravie vášho priateľa sa prudko zhoršilo. Na jednej strane, ak nôž nevrátite, dalo by sa to pokladať za krádež, na strane druhej by ste však mohli ochrániť svojho priateľa pred tým, aby si ublížil.

Sexuálny konflikt

Sexuálny konflikt vzniká vtedy, keď máme k nejakej téme týkajúcej sa sexuality protichodné názory. Napríklad, dvojica sa veľmi chce milovať, veria však, že pred svadbou by to bol hriech. Ďalším prípadom je situácia, kedy bol jedinec vychovaný v silne veriacej rodine, ale zistí, že patrí do komunity LGBTQ a nie je si istý, či má svoju identitu prijať, alebo sa držať náboženských zásad, ktoré mu rodina odmalička vštepovala.

Foto: unsplash

Náboženský konflikt

Tento konflikt patrí k tým najbežnejším a ide o rozpor medzi snahou veriť vo všemohúceho Boha, ktorý nás miluje a medzi otázkou, prečo potom dopustí, aby sa vo svete dialo toľko zla.

Politický konflikt

Aj politický konflikt mnohými zmieta a nastáva v prípade, ak má jedinec pocit, že politická strana koná správne, no nesúhlasí s ňou v každom bode. Ďalším príkladom je situácia, kedy sa politické názory jedinca odlišujú od tých, ktoré prezentuje jeho rodina. V tom prípade sa niekedy môže cítiť skutočne osamelo a izolovane.

Konflikt týkajúci sa lásky

Aj s týmto druhom konfliktu sa stretávajú mnohí z nás a dochádza k nemu v situácii, kedy sa do niekoho zamilujeme, nechceme sa však viazať. Okrem toho, vnútorný konflikt nás potrápi aj v prípade, keď svojho partnera milujeme a sme s ním šťastní, napriek tomu si však frustráciu ventilujeme práve na ňom.

Konflikt týkajúci sa sebaobrazu

Každý z nás má vytvorený istý sebaobraz, spôsob, akým vníma sám seba. Napríklad, nejeden človek o sebe tvrdí, že je milý a dobrosrdečný, keď nám však niekto ublíži, túžime po pomste a dotyčnú osobu ohovárame poza jej chrbát. Tento konflikt sa netýka len vnútorných vlastností, ale aj zovňajšku, kedy si jedinec o sebe myslí, že na jeho výzore nie je nič mimoriadne nepríjemné, nedokáže sa však zmieriť s tým, ako vyzerá a chcel by byť atraktívnejší.

Foto: unsplash

Interpersonálne konflikty

Vyriešiť interpersonálny konflikt je komplikovanejšie, keďže zahŕňa aj iných ľudí. Dochádza k nemu v prípade, kedy sa musíme v rámci zachovania priateľských vzťahov správať v rozpore s vlastnými hodnotami. Predstavte si napríklad, že váš šéf nie je práve najlepší človek, ak si však chcete udržať prácu, musíte svoj hnev potlačiť.

Existenciálny konflikt

Existenciálny konflikt sa týka dôležitých životných otázok. Napríklad, o čom by mal život byť? Nejeden človek si myslí, že by to malo byť o užívaní si každého dňa, musíme však tvrdo pracovať, aby sme sa do budúcnosti dostatočne zabezpečili.

S akým konfliktom ste sa naposledy pasovali vy?

Pozri aj: Vedeli ste, že smútenie má 7 štádií? Ich poznanie vám pomôže rýchlejšie ich prekonať

thoughtcatalog
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy