Foto: Photo by Daria Sannikova from Pexels

Nikto nie je rád, keď je označený za egocentrika.

Povahy ľudí sa však líšia a nikto nie je dokonalý. Každý má povahové črty, s ktorými nie je spokojný a bolí to, keď na ne niekto poukáže. Ak si však uvedomíme, aké máme slabé a silné stránky, môžeme sa na tie slabé zamerať a pokúsiť sa o zlepšenie. Ako teda spoznáte, že má niekto egocentrickú osobnosť?

Na názoroch iných nezáleží

S egocentrickou osobnosťou sa neraz spájajú pojmy ako arogancia, ambicióznosť či exhibicionizmus. Nemusí to tak ale byť vždy. Egocentrický človek je rád, keď je stredobodom pozornosti a jeho názor je zvyčajne ten jediný, na ktorom mu skutočne záleží. Iný náhľad na svet je preňho nielen nedôležitý, ale priam neprípustný. Okrem toho, egocentrický človek je len zriedkavo schopný empatie a na tom, aký dopad budú mať jeho činy, mu záleží len pramálo.

Foto: unsplash

Ako sa egocentrická osobnosť vyvíja?

V detstve je každý z nás egocentrický, sústreďujeme sa takmer výlučne na uspokojenie vlastných potrieb a na iných neberieme takmer žiaden ohľad. Empatia je totiž schopnosť, ktorej sa učíme v priebehu života. Postupne začíname vnímať, že sú okolo nás ľudia, ktorí majú taktiež svoje potreby a pocity. Skúmaniu detského egocentrizmu sa už desaťročia venujú aj psychológovia, napríklad Jean Piaget. Ten si všimol, že deti sa nedokážu pozrieť na svet z hľadiska inej osoby. Napríklad, pri hre na schovávačku si myslia, že ak zavrú oči, nikto ich nemôže vidieť. Predpokladajú, že ak oni nevidia druhú osobu, nevidí ani ona ich.

Puberta

V puberte sa táto črta zvýrazňuje ešte viac, teenageri totiž majú sklon myslieť si, že sú jedineční, iní ako ich rovesníci a ich pocity nemôže nikto pochopiť, najmä nie dospelí. Až keď dosiahneme dospelosť, začneme chápať, že predsa len nie sme takí extra, ako sme si mysleli, a začíname vidieť, že ľudia okolo nás vidia svet z inej perspektívy. K tomuto procesu však nedôjde u každého, u niekoho egocentrická osobnosť pretrvá a aj naďalej dochádza k chybnému spracovaniu informácií.

Foto: unsplash

Ako spoznáte egocentrického človeka?

Nedostatok empatie

Nedostatok empatie znamená, že človek nie je schopný odložiť na chvíľu vlastné potreby a záujmy a sústrediť sa na to, čo potrebujú iní. Egocentrický jedinec žije väčšinou vo vlastnej realite, v ktorej nie je priestor pre trápenia či akékoľvek iné pocity ľudí naokolo. Myslí si, že práve takáto slepota voči ostatným je správna a takto by to mal vnímať každý.

Nerealistické ciele

Egocentrický jedinec sa neustále pokúša vyčnievať z davu a neustále sa pokúša dosiahnuť niečo viac – ako v pracovnej sfére, tak aj v oblasti vzťahov. Tieto ciele sú však neraz nerealistické a spôsobujú viac trápenia a frustrácie, ako úžitku. Následkom je negatívny dopad na sebavedomie.

Nízke sebavedomie

Egocentrickí ľudia neraz nosia masku sebavedomého človeka, za ňou sa však ukrýva neprikrášlená realita, teda nízke sebavedomie a neistota. Takí ľudia neustále potrebujú, aby niekto potvrdzoval, že sa nemýlia, a že sú dosť dobrí. Psychoanalytik Erich Fromm tvrdil, že egocentrizmus je akýsi podvedomý obranný mechanizmus, ktorým človek chráni vlastné sebahodnotenie.

Foto: unsplash

Exhibicionizmus

Ako sme už spomenuli, egocentrický človek neustále vyhľadáva potvrdenie vlastnej osobnosti u iných. Okrem toho si však veľmi potrpí na komplimentoch a lichôtkach. Je ochotný urobiť takmer čokoľvek pre pár slov pochvaly. Na druhej strane, snaží sa ovládať myšlienky a správanie iných a očakáva, že za to bude zbožňovaný.

Emocionálna manipulácia

Egocentrickému jedincovi vôbec nie je cudzie vydieranie ľudí za účelom dosiahnutia cieľa. O iných sa zaujíma len v prípade, ak mu z toho plynie nejaký benefit.

exploringyourmind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy