PetraSus / /
Počuli ste už tvrdenie „S kým si, taký si“?

Obchodník menom Jim Rohn tvrdí, že každý jeden z nás je priemerom piatich ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Nie každý má však na nás rovnaký vplyv. Ak máte partnera, ten na nás vplýva vo väčšej miere, ako napríklad najlepšia priateľka/priateľ. Ak je tento vplyv pozitívny, hovoríme o tzv. Michelangelovom fenoméne.

Michelangelo bol slávny umelec a v súvislosti s partnerskou láskou a Michelangelovým fenoménom bolo jeho meno spomenuté ešte v roku 1999 vo vedeckom časopise, ktorý sa zaoberal najmä sociálnou psychológiou. Fenomén popisuje mieru, do akej je naša osobnosť a naše správanie ovplyvnené partnerom.

Prečo si fenomén získal pomenovanie práve po sochárovi? Je to tak preto, lebo partner by nás mal formovať tak, ako Michelangelo formoval svoje sochy. To by malo viesť k ideálnemu „ja“, ktoré by sme spolu s partnerom chceli dosiahnuť. Vy predstavujete mramor a partner vás formuje tak, ako Michelangelo Dávida. Ako sám Michelangelo povedal:

Videl som v mramore anjela a otesával som ho, až kým som ho neoslobodil.

unsplash.com

Základom fenoménu je teória partnerskej afiliácie, ktorá sa zaoberá tým, do akej miery je naše skutočné správanie a správanie partnera zhodné s ideálnym stavom. Ak v nás partner vníma to dobré a je nám oporou, môže nám pomôcť dopracovať sa práve k želanému ideálu. Možno si myslíte, že sa predsa nemusíme na nikoho spoliehať a mali by sme pracovať sami na sebe. Napriek tomu však platí, že partner by vás mal povzbudzovať a pomáhať vám a ak tak činí, podieľa sa na vašej premene k lepšiemu.

Podľa štúdie z roku 2009 nie je dôležité len to, ako vás partner vníma vedome. Dôležitú úlohu zohráva aj podvedomie. Ak zdieľate s partnerom rovnakú predstavu ideálu, vzájomná podpora a formovanie prebieha na podvedomej úrovni. Ak sa však vaše predstavy líšia, dopomáhate si k ich dosiahnutiu vedome. Dôležité však je, že sa osoba musí chcieť zmeniť. Nemôžete niekoho donútiť k zmene ak ju sám nechce, len preto, aby bola osoba taká, akú ju chcete mať.

unsplash.com

Minca má však vždy dve strany a partneri na seba nemusia vplývať len pozitívnym spôsobom. Opakom Michelangelovho fenoménu je tzv. Blueberry fenomén. Ten hovorí, že partneri na seba navzájom môžu pôsobiť negatívne a spôsobujú, že sa v osobe prejaví tá najhoršia možná verzia „ja“ u oboch.

Ktorý zo spomínaných fenoménov sa týka vás a vášho partnera?

Pozri aj: Aké sú vaše 3 najlepšie vlastnosti, na ktoré môžete byť hrdí? Zistíte to podľa vášho znamenia

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)