Petra Sušaninová / /
Nie, nie je to pomenovanie pre nejakú novú zvláštnu chorobu.

Locus of control má každý z nás. Jednoducho povedané, rozlišuje ľudí, ktorí potrebujú, aby nad nimi niekto stál s bičom a ak neuspejú, na vine je šéf, kolegovia či nesprávna predpoveď počasia. Opačný koniec škály tvoria ľudia, ktorí sú samostatní a vedia, že za svoje konanie sú zodpovední oni, nie len vonkajšie okolnosti.

Pred niekoľkými rokmi sa na konferencii v Kanade ako prednášajúci hosť zúčastnil Wayne Dyer. Konferencia bola zameraná na osobnostný rast a tentoraz sa Wayne rozhodol, že prednášku pojme z iného uhla pohľadu. Pred divákov sa postavil s pomarančom v ruke. Nebol však hladný, chcel divákom niečo ukázať.

Spýtal sa, čo sa stane, keď pomaranč stlačí. Z hľadiska sa ozval mladý muž a s úsmevom odpovedal, že z pomaranča začne tiecť pomarančová šťava. Keď sa Wayne opýtal, či by to mohla byť jablková šťava, mladík sebaisto túto možnosť zamietol. Vymenoval ešte niekoľko možností, no odpoveď bola vždy rovnaká. Napokon sa Wayne opýtal: „Prečo z pomaranča vyteká práve pomarančová šťava?“

Mladý muž začínal byť zmätený a odpovedal, že je to predsa pomaranč. Dyer prikývol a povedal: „Predstavte si, že ten pomaranč ste vy. Niekto na vás neustále tlačí, kričí na vás, očakáva od vás stále viac a vy reagujete hnevom, strachom a zatrpknutosťou. Prečo práve tieto emócie? Lebo tie sa ukrývajú v našom vnútri. Nemôžeme ovplyvniť, ako sa budú správať a cítiť ostatní, vnímame a ovplyvňujeme však svoje vlastné emócie.“

unsplash.com

Metaforou Dyer poukázal na to, že bez ohľadu na situáciu vždy ponúkame svetu to, čo sa ukrýva v našom vnútri. Neznamená to, že by sme mali len pasívne prijímať svoj osud a zmieriť sa s negatívnymi emóciami. Poukazuje na to, že keď vieme, aké emócie v sebe ukrývame, dokážeme s nimi efektívne pracovať. Niekedy emócie v sebe máme už dlho a daná osoba ich len zosilní a spôsobí, že ich prejavíme navonok.

Práve s týmto súvisí pojem locus of control. Ide o systém presvedčení a názorov, ktorými popisujeme udalosti dejúce sa okolo nás a faktory, ktorým pripisujeme vlastné neúspechy a úspechy.

Rozlišujeme dva druhy locus of control, tzv. externýinterný. Pri externom osoba pripisuje úspechy a zlyhania sebe, vlastným (ne)schopnostiam a nehľadá vinníkov okolo seba. Druhá skupiny predpokladá, že za všetko môže náhoda, nešťastie, nesprávna konštelácia hviezd a nespravodlivosť zo strany ľudí. Práve druhá skupina ľudí častejšie trpí depresiami, pretože majú dojem, že nad vlastným životom nemajú kontrolu.

unsplash.com

Niektoré teórie tvrdia, že je dobré negatívne emócie prejavovať navonok a nesnažiť sa ich v sebe potláčať. Výskumy ukázali, že z okamžitého hľadiska nám síce prejavenie hnevu uľaví, z dlhodobého hľadiska to však už také prospešné nie je. Dostávame sa totiž do akéhosi uzavretého kruhu negatívnych myšlienok, z ktorého zdanlivo niet cesty von.

Ani pasívne prijímanie všetkého však nie je riešením. Ako v mnohých prípadoch, aj v tomto je ideálom zlatá stredná cesta, v rámci ktorej sa jedinec naučí vyjadrovať svoje emócie a potreby asertívnym spôsobom. Predstavte si svoje emócie ako záhradku. Ak chcete, aby prekvitala, musíte sa postarať o to, aby zlá burina neprevládla nad kvetinami.

Pozri aj: Lekcia, ktorá vám môže zmeniť život. Bruce Lee v súkromnom liste vysvetlil, čo myslel tým, že človek má byť ako voda

psychology-spot
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)