Psych.sk / /
Všetko v živote má svoje výhody aj nevýhody a nič nie je len dobré alebo len zlé. Je len na nás, na čo sa budeme sústrediť a ako sa na celú vec pozrieme.

Nie, nie je to len o tom, či ste pesimista alebo optimista, ale šikovnému pozorovateľovi tým ukážete, ako rozmýšľate. Denne totiž počúvame kladné aj záporné informácie a veľmi záleží na poradí, v akom ich prijímame. To dobre vedia manipulátori, ktorými nás aj vďaka tomu vedia ovplyvňovať, no naučiť sa s nimi pracovať je osožné pre kohokoľvek. V dnešnom svete nie je dôležitý len obsah, ale i forma. Aj o tom je tento článok…

Táto oblasť zaujala aj dve výskumníčky, Angelu Leegg a Kate Sweeny, ktoré sa ju rozhodli preskúmať. Účastníkom výskumu dali vyplniť osobnostný dotazník, po ktorom nasledoval malý experiment. Jednej skupine povedali, že dostanú spätnú väzbu na ich vlastné vyplnenie dotazníka, druhej skupine povedali, že dostanú spätnú väzbu o niekom inom, ktorú si majú najprv vypočuť a potom ju danej osobe tlmočiť. Oboch skupín sa opýtali, či chcú najprv počuť dobrú, alebo zlú správu.

Unsplash.com/Elizabeth Lies

Väčšina ľudí (78%) chcela najprv počuť zlú správu, pretože verila, že zlá správa nebude až taká hrozná, ak si po nej vypočujú dobrú správu. V druhej skupine to bolo ešte o čosi zaujímavejšie. Ľudia, ktorí sa sústredili na príjemcu, si najprv vyžiadali zlú správu a tí, ktorí sa zamerali na vlastné pocity, si naopak, vybrali tú dobrú. Rovnako aj keď posielali spätnú väzbu ďalej, podávali najprv negatívnu, až po nej pozitívnu informáciu.

Záleží naozaj na tom, ktorú správu si vypočujeme ako prvú? Podľa ďalšej štúdie, odpoveď na túto otázku závisí od toho, či sa zameriavate na svoje pocity alebo na zmenu správania. Podľa nej sú ľudia, ktorí si najprv vypočujú zlú správu viac zameraní na svoje aktuálne pocity a pohodlie, než na prácu na sebe. Úzkosť zo zlej správy zmierni pozitívna informácia a ich subjektívna pohoda sa tým výrazne nezmení.

Na druhej strane, ľudia, ktorí si vybrali najprv dobrú správu, boli paradoxne ochotnejší pracovať na sebe a zmeniť svoje správanie k lepšiemu. Akoby si sledom informácií, ktoré prijmú, najprv pozdvihli sebavedomie a zvýšili motiváciu, ktoré im pomôžu zvládnuť frustráciu zo zlej správy produktívne. Stále platí, že posledná vec, ktorú počujete, vás ovplyvní najviac.

Unsplash.com/Carl Heyerdahl

Ku ktorej skupine patríte vy? K tým, ktorí si udržiavajú pohodu, alebo k tým, ktorí chcú na sebe makať? Pamätajte, že všetko zlé je na niečo dobré. Takže keď vás niekto najbližšie postaví pred takúto voľbu, pokojne si najprv vypočujte to, čo je fajn a potom sa nechajte vyburcovať k výkonu tým, čo je negatívne.

Pozri aj: TEST: Tento test vám prezradí, čoho sa najviac bojíte vždy, keď ste zamilovaní

yourtango
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)