Psych.sk / /
Skúste si vedľa seba predstaviť depresívneho a úzkostlivého pacienta. Ako podľa vás vyzerajú? Jeden má smutný výraz a ten druhý vystrašený? Alebo majú obe osoby prekrížené ruky, neprítomný pohľad a rozprávajú veľmi potichu? Napadlo vám, že sa tí dvaja od seba až tak nelíšia?

V tom prípade máte podľa najnovších zistení vedcov pravdu; depresia a úzkosť majú skutočne veľa spoločných príznakov, ako napríklad zvýšená dráždivosť, depresívna nálada, selektívna pozornosť a znížená aktivita. K uvažovaniu vedcov o možnom spojení týchto dvoch diagnóz viedli aj podobné fyziologické mechanizmy, ktoré pri nich prebiehajú. Rozhodli sa preto spojiť depresiu a úzkosť do škály, podľa ktorej obe ochorenia postupujú – a to od najľahšieho stavu po najťažší.

Toto je ona…

#1 Napätie

Napätie či tenziu už určite zažil každý z nás. Napätie sprevádza podráždenosť, ktorá je spôsobená príliš citlivým vnímaním vonkajších podnetov. Tento stav spôsobujú takmer vždy nejaké externé vplyvy. Senzitívnejšie telové reakcie vedú k tomu, že ľudia reagujú na podnety inak než obvykle, dokážu sa rýchlejšie rozčúliť alebo uraziť aj pre maličkosť.

Unsplash.com/Norman Toth

#2 Úzkosť

Podľa vedcov môže dlhodobý stav napätia prerásť do úzkosti. Nie je to len stav obrovského strachu, ako si mnohí myslia. Paradoxne, často sú to nie vonkajšie podnety, ale vlastné telesné reakcie, ktoré bránia človeku normálne fungovať. Veď si len predstavte, ako by ste vedeli existovať, keby vám srdce bilo ako šialené, potili by ste sa a len s ťažkosťami by ste dokázali vnímať okolitý svet.

Ľudia s úzkosťou majú oslabenú schopnosť koncentrácie a kontroly myslenia. Ich výroky typu: „Mám pocit, že sa z toho všetkého zbláznim…,“ preto nie sú žiadnym zveličovaním.

#3 Melanchólia

To, čo obvykle chápeme pod depresívnou náladou, či ľahkou až strednou depresívnou poruchou, nazvali vedci v tomto „rebríčku“ melanchóliou. Medzi typické príznaky patria problémy so sociálnym kontaktom a fungovaním v interakcii s inými ľuďmi. Títo pacienti nie sú mizantropi ani introverti, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Sú utlmení a snaha komunikovať s inými a fungovať vo vzťahoch ich stojí veľa námahy. A čo je ešte horšie, táto obmedzená schopnosť komunikovať im prináša ďalšie ťažkosti, a to nielen vo vzťahoch.

Unsplash.com/Ryoji Iwata

#4 Anhedónia

Základnou definíciou a zároveň hlavným príznakom anhedónie je neschopnosť cítiť radosť, potešenie a pôžitok. Táto dysfunkcia sa v inom chápaní vyskytuje aj pri ťažkej depresívnej poruche, no môže sa vyskytovať aj izolovane, u ľudí, ktorí navonok pôsobia ako zdraví jedinci. Je zaujímavé, že títo ľudia dokážu fungovať relatívne normálne; teda až na to, že ich emocionalita je skoro nulová. A nie, nie sú to psychopati.

#5 Generalizovaná úzkostná porucha

Na pomyselný vrchol ľadovca dali vedci generalizovanú úzkostnú poruchu, ktorá podľa nich v sebe nesie príznaky všetkých štyroch predchádzajúcich syndrómov – napätia, úzkosti, melanchólie i anhedónie. Vedci dodávajú, že všetko je to prepojené s veľmi intenzívnymi telesnými príznakmi.

Unsplash.com/William Randles

Samozrejme, táto škála je len akýmsi predbežným uvažovaním vedcov, ktoré vyplynulo z najnovších výskumov. Čo si o tom myslíte vy – sú podľa vás depresia a úzkosť rôznymi štádiami tej istej choroby?

Pozri aj: Vysvetlia vám to lepšie, než akákoľvek učebnica. Týchto 6 autentických obrázkov vyjadruje, čo to vlastne úzkosť naozaj je

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)