Nos vám síce nenarastie, ale aj tak to nie je nič príjemné.

Klamať by sa nemalo. A vôbec nezáleží na tom, či ide o klamstvo najhrubšieho zrna alebo o milosrdnú lož. To, že ide o niečo negatívne nám signalizuje aj naše telo. Naše klamstvá totiž dokáže rozpoznať okamžite – na tomto princípe predsa funguje aj detektor lži. Čo sa teda presne deje v našom tele v momente, kedy z úst vypustíme lož?

Pri každom klamstve sa váš mozog „preťaží“

Viaceré medicínske štúdie jasne preukázali, že hneď v momente, kedy vyslovíte lož, sa do vášho mozgu vyplaví veľké množstvo kortizolu (často nazývaného aj ako „stresový hormón“). Následne vaša pamäť začne zvádzať boj sama so sebou – nevie totiž, či si má zapamätať pravdu, alebo klamlivé tvrdenie, ktoré ste práve vyslovili. Toto rozhodovanie sa však v dôsledku zaplavenia kortizolom stáva veľmi zložitým a náročným a niekedy môže vyústiť až do pocitov úzkosti, či nevysvetliteľného hnevu.

Po vyslovení klamstva začne narastať hladina vášho stresu

Z psychologického hľadiska je viacero spôsobov, ktorými môže vaša myseľ na lož reagovať. V dôsledku toho, že vaša hladina kortizolu stúpla, sa vaša hladina pociťovaného stresu niekoľkonásobne zvýši. Človek, v snahe vyrovnať sa s touto situáciou, volí zvyčajne jedno z nasledovných 4 riešení:

  • pokúsi sa sám seba presvedčiť o tom, že jeho lož je vlastne pravdou
  • k osobe, ktorú ste oklamali sa začnete správať milšie, než zvyčajne (v dôsledku výčitiek svedomia)
  • začnete pociťovať hnev, ktorého pôvodu nebudete rozumieť
  • presvedčíte sa, že to, že ste museli klamať, je vlastne vinou oklamaného človeka

Nech zareagujete akokoľvek, pravdou je, že bolo dokázané, že len jediná lož môže narušiť váš spánkový cyklus, a to až na niekoľko dní.

Všetok stres má samozrejme negatívny dopad aj na vaše fyzické zdravie. Lož vám totiž zvyšuje krvný tlak, môže spôsobiť bolesti hlavy, bolesti chrbtice, či dokonca môže znížiť počet vašich bielych krviniek. Stres spôsobený klamaním ďalej môže spôsobiť aj žalúdočné problémy sprevádzané kŕčmi, hnačkami či nevoľnosťou.

pixabay.com

Zdravotné problémy patologických klamárov

Na Univerzite Notre Dame sa uskutočnil zaujímavý výskum, ktorého cieľom bolo dokázať negatívny dopad klamania na ľudský organizmus. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 110 účastníkov. Všetci si mali po dobu 10 týždňov zaznamenávať rôzne štatistiky týkajúce sa ich zdravotného stavu, no ½ účastníkov dostala inštrukciu, aby sa počas 10 týždňov vyhýbala akémukoľvek klamstvu. Druhá polovica o tejto inštrukcii nevedela. Po 10 týždňoch sa zistilo, že skupina, ktorá za uplynulé obdobie neklamala (resp. klamala podstatne menej), pociťovala stres a úzkosť až o neuveriteľných 54% menej. Taktiež mala o 56% menej fyzických zdravotných problémov, akými boli napríklad bolesti hlavy, či problémy s trávením.

Ako sa vyhýbať klamaniu?

Niekedy to môže byť naozaj ťažké. Napríklad ak sa vás tá nepríjemná kolegyňa opýta, čo si o nej myslíte, alebo keď vám najlepšia priateľka položí otázku, či je pravda, že pribrala. Riešením môže byť to, ak začnete väčšinu svojho času tráviť v spoločnosti ľudí, ktorí uprednostňujú pravdu – aj keď by bola akokoľvek bolestná. Nezabúdajte totiž, že aj nevinná lož sa môže podpísať na vašom zdraví – a to je predsa prvoradé.

Pozri aj: TÝCHTO 10 POCITOV JE NEPRÍJEMNÝCH, NO SÚ ZNAKOM TOHO, ŽE STE NA SPRÁVNEJ CESTE

lifehack
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy