Petra Sušaninová / /
Zdá sa, ako by sa niektorí ľudia s presviedčacími schopnosťami už narodili.

Predajú vám všetko, čo nepotrebujete a presvedčia vás o pravdivosti názorov, ktoré by ste ináč nepripustili. Skupina ľudí na opačnom konci kontinua má zas problém presvedčiť niekoho aj o tom, že ráno opäť vyjde slnko. Vždy sa však dá niečo nové naučiť. Ak si myslíte, že vaše presviedčacie schopnosti by na tom mohli byť aj o niečo lepšie, možno vám pomôžu práve tieto teórie.

#1 Hypotéza amplifikácie

Táto teória sa sústreďuje na prístup, akým sa niekoho pokúšate presvedčiť. Ak sa niekoho o svojej myšlienke pokúšate presvedčiť agresívne a nátlakom, veľa toho nedosiahnete. Postoj osoby sa však zjemní, keď podáte informáciu jemne a bez náznaku agresivity. Je však potrebné brať ohľad na vlastnosti presviedčaného jedinca. Ak je napríklad niekto viac racionálny a útočíte na neho emocionálnymi argumentmi, je málo pravdepodobné, že uspejete.

#2 Teória konverzie

Teória konverzie hovorí o tom, že aj malá skupina ľudí dokáže presvedčiť veľkú skupinu ľudí. Dôležitá je v tomto prípade vytrvalosť, sebaistota a zbavenie sa predsudkov. Ak má jedinec opačný názor ako väčšina, často mlčí, pretože sa bojí vystúpiť z davu. Keď sa však odváži prejaviť svoj názor, postupne sa k nemu pridá skupinka ľudí, ktorí takisto dovtedy ticho stáli v rade.

unsplash.com

#3 Informačná manipulácia

Ak sa pokúšate človeka o niečom presvedčiť, uistite sa, že dodržiavate tieto pravidlá: podávajte informáciu v plnom rozsahu, pravdivú a presnú. Uistite sa, že informácia je relevantná a podávate ju vhodným verbálnym spôsobom, ktorý je doplnený o neverbálnu komunikáciu. Ak niekto klame, ponúkne vám neúplnú informáciu, často doplnenú nepodstatnými detailmi.

#4 Priming

Pojem priming označuje kognitívny proces, pri ktorom podaná informácia ovplyvňuje neskoršie správanie jedinca, keď už podnet nie je prítomný. Efekt primingu si však väčšinou ani neuvedomujeme. Napríklad, ak kúzelník povie v dvoch separátnych vetách nejaké podnetové slovo, neskôr je schopný vyvolať želanú myšlienku z vášho podvedomia a vy máte pocit, že vám ten človek číta myšlienky.

#5 Reciprocita

Reciprocitou označujeme jav, kedy vy niekomu pomôžete a očakávate, že nabudúce pomôže dotyčná osoba vám. Čím je to, čo poskytujete váženejšie, tým lepšie. Neposkytujte však donekonečna príliš veľa. Ak však niekomu spravíte láskavosť a potom túto osobu o niečo požiadate, len ťažko vás bude vedieť odmietnuť, alebo vám aspoň bude chcieť poskytnúť nejakú kompenzáciu.

unsplash.com

#6 Princíp obmedzenia

Tento princíp najčastejšie využívajú obchodníci. Napríklad, ak uvedú, že daný tovar je vyrobený len v niekoľkých kusoch a dostupný bude len obmedzený čas, vyvíjajú na zákazníkov nátlak, aby sa rozhodli rýchlo. Predajcovia tak budia dojem, že tovar má vyššiu hodnotu, než akú má v skutočnosti.

#7 Efekt spáča

Pri efekte spáča hovoríme o fenoméne, kedy spočiatku nenápadná informácia naberá časom na sile a presvedčivosti. Predstavte si napríklad, že niekto bez medicínskeho vzdelania uverejní na svojom Facebooku informáciu o škodlivosti nejakého produktu. Možno si to všimnete ale vypustíte to z mysle. Keď však tú istú informáciu uvidíte večer v správach, zrazu sa vám bude zdať omnoho relevantnejšia.

#8 Sociálny vplyv

Existujú tri úrovne sociálneho vplyvu. Prvou z nich je snaha o konformitu. Ak chceme zapadnúť do spoločnosti, podvedome prispôsobujeme svoje správanie tak, aby vyhovovalo ostatným. Druhou úrovňou je snaha vyhovieť, aby sme sa vyhli potrestaniu alebo aby sme získali nejakú odmenu. Treťou úrovňou je poslušnosť, ku ktorej sa uchyľujeme vtedy, ak máme pocit, že nemáme inú možnosť na výber.

unsplash.com

#9 Prístup podľa Yale-u

Odborníci z univerzity Yale prišli na to, že presvedčivosť informácie ovplyvňuje napríklad aj výzor toho, kto nám ju podáva a tiež spôsob, akým tak spraví. Informátor by napríklad nemal byť príliš entuziastický, pretože tak vzbudí podozrenie, že informácia nie je pravdivá a niečo nie je v poriadku.

#10 Voľba správnych slov

Jednou z najsilnejších zbraní, akou človek disponuje, je jazyk. Je preto nesmierne dôležité voliť vždy tie správne slová. Politici napríklad často využívajú slová označujúce hroziace nebezpečenstvo, aby pritiahli pozornosť ľudí.

Ak sa teda najbližšie budete pokúšať niekoho o niečom presvedčiť, spomeňte si aj na tieto teórie.

Pozri aj: 12 psychologických trikov, ktoré vám pomôžu stať sa pánom akejkoľvek situácie

psych2go
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)