Foto: Photo by Photo-nic-co-uk-nic on Unsplash

Väčšina našich starých rodičov o rozvode ani nechyrovala.

Dnes končí obrovský počet manželstiev práve takýmto nepríjemným spôsobom. Vstupujeme do manželstva s nádejou, že toto vydrží. Ľudia sa však časom menia, tomu sa nedá zabrániť. Ako teda zistíte, či má vaše manželstvo nádej na šťastný koniec?

Čo ovplyvňuje šťastie v manželstve?

Šťastie v manželstve je ovplyvnené mnohými faktormi, napríklad úprimnosťou, otvorenosťou, deľbou domácich prác a ochotou robiť kompromisy. Vedci si však myslia, že významnú úlohu zohráva z dlhodobého hľadiska aj genetika. S touto teóriou prišla profesorka Joan Monin a jej tím. Rozhodli sa vykonať experiment, ktorého súčasťou bolo 178 manželských párov vo veku od 37 do 90 rokov.

Spokojnosť v manželstve

Každý z účastníkov bol požiadaný, aby odovzdal vzorku slín, aby mohli vedci vyhodnotiť genotyp. Ich druhou úlohou bolo vyplniť niekoľko dotazníkov, ktoré sa týkali spokojnosti a pocitu bezpečia v manželstve. Výsledky, ktoré sa vedcom podarilo získať, boli vskutku zaujímavé.

Foto: unsplash

V hlavnej úlohe oxytocín

Ukázalo sa totiž, že spokojnosť v manželstve je do značnej miery ovplyvnená oxytocínovým receptorom OXTR rs53576. Ten je zodpovedný za schopnosť empatie, pocit emocionálnej stability a zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní si puta s inými ľuďmi. Ako uvádza štúdia uverejnená v PLOS One, stačí, ak má jeden z partnerov špecifickú GG variáciu tohto receptora, a vo vzťahu sa prejaví celková vyššia spokojnosť v porovnaní s pármi, kde túto variáciu nemá ani jeden z partnerov.

S akou genetickou výbavou vstupujete do vzťahu?

Ľudia s GG genotypom sú vo vzťahu menej úzkostliví, čo prispieva k tomu, že sa vo vzťahu cítia sebaistejšie. Aj keď tento faktor prispieva k spokojnosti v manželstve len malým percentom, predsa len nie je zanedbateľný. Moninová hovorí, že to, ako sa budeme vo vzťahu cítiť, teda nezávisí len od spoločných zážitkov či predošlých skúseností, ale aj od toho, s akou genetickou výbavou doňho vstupujeme.

Foto: unsplash

Obmedzenia výskumu

Samozrejme, ako iné, aj tento výskum má svoje obmedzenia. Napríklad, vedci sa nezameriavali na rozdiely medzi pármi s rôznym socioekonomickým statusom či rasovými rozdielmi. Okrem toho, otázky v dotazníku boli najviac zamerané na emócie týkajúce sa zdravotného stavu a emocionálnu oporu, ktorú jedinec vo vzťahu dáva a pociťuje od partnera.

Tu však vedci nekončia a rozhodli sa, že výskum posunú ďalej. chcú totiž zistiť, ako rôzne génové obmeny vplývajú na šťastie a spokojnosť vo vzťahu.

iflscience, journals.plos
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy