Aká je podľa vás tá najdôležitejšia črta, akú môže človek mať?

Psychológovia sa už desaťročia pokúšajú o stanovenie najrôznejšieho množstva dôležitých čŕt osobnosti. Medzi tie najznámejšie patrí napríklad päťfaktorový model známy ako FFM. Podľa tohto modelu sa osobnosť človeka v rôznej miere vyznačuje piatimi rôznymi črtami, ako napríklad otvorenosť, skúsenosti či extroverzia.

Osobnosť človeka sa v priebehu života mení a vyvíja, práve preto odborníci neustále rozvíjajú a menia aj teórie týkajúce sa osobnosti. Niektorí odborníci vedia, že osobnosť je daná geneticky a umožňuje do istej miery predpovedať správanie človeka. Len málo psychológov však hovorí o črte, ktorej sa hovorí alexitýmia.

Alexytímiu ako prvý definoval už pred vyše 40 rokmi psychológ menom John Nemiah. Pojem pochádza z gréčtiny a znamená „nedostatok slov na vyjadrenie emócie“. Ľudia, ktorí sa touto črtou vyznačujú, sú neraz na skupinových terapiách považovaní za nezáživných, pretože svoje emócie jednoducho nedokážu efektívne vyjadriť. Okrem toho, nedokážu popísať ani svoje sny, jednoducho sa emóciami a snami príliš nezaoberajú a keď sú k tomu nútení, nevedia to vyjadriť slovami.

Photo by Cassidy Kelley on Unsplash

Napriek tomu, že ľudia s alexitýmiou sú mimoriadne nároční pacienti, práve oni sú náchylnejší na rôzne psychické ochorenia. Vyhýbajú sa nielen skúmaniu vlastných pocitov, ale aj situáciám, ktoré môžu silné emócie vyvolávať, či už tie dobré alebo zlé. Okrem toho, problém môže nastať aj v partnerskom živote, kde je vzájomná komunikácia a zdieľanie pocitov jednoducho nevyhnutnou záležitosťou.

Výskumy z roku 2018 ukázali ďalšiu zaujímavosť. Aj keď by sa to mohlo zdať, alexitýmia nie je nemenná črta a pohybuje sa na škále, u každého sa teda môže prejavovať iným spôsobom. Ukázalo sa, že mnohí ľudia trpiaci alexitýmiou majú sklony k extrémom, teda od neschopnosti vyjadriť emócie zrazu môžu prejsť k pociťovaniu extrémnych emocionálnych výkyvov.

Photo by Lucas Clarysse on Unsplash

Napríklad, keď je človek s nízkou úrovňou alexitýmie nahnevaný, dokáže svoj hnev vyjadriť a pretaviť do slov. Keď je však nahnevaný človek s vysokou úrovňou alexitýmie, dlho si svoj hnev ani nemusí uvedomovať, napokon však v návale emócie prudko vybuchne.

Aj keď by sme sa niekedy svojich pocitov najradšej zbavili a necítili nič, predsa len sú užitočné. Predstavte si, že by ste sa ocitli v koži človeka, ktorý svoje emócie nedokáže rozlúštiť, pomenovať ani vyjadriť v tej správnej miere. Aj keď emócie nie sú vždy príjemné, vždy je dobré vedieť, že nejaké máte a dokážete ich vyjadriť, alebo nie?

Pozri aj: Brazílsky šaman prehovoril o temných stránkach kultu pozitívneho myslenia. Jeho slová vám môžu zmeniť život

psycholopgytoday
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy