Petra Sušaninová / /
O inteligencii sa hovorí všade a často, neraz sa však zabúda na inteligenciu emocionálnu.

Tá je potrebná na to, aby sme porozumeli ľuďom okolo seba a aby sme s nimi dokázali udržiavať plnohodnotné vzťahy. Pomáha nám však aj v prípade, ak chceme byť vodcom alebo vykonávať inú pracovnú pozíciu, kde je kontakt s ľuďmi nevyhnutný. Ide o množstvo zručností a schopností, s ktorými sa rodíme, a ktorým sa treba učiť v priebehu života. Z čoho vlastne emocionálna inteligencia pozostáva?

Keď je reč o emocionálnej inteligencii, väčšina ľudí si ju spája s empatiou. Aj keď pochopenie a schopnosť vcítiť sa do pocitov iných ľudí je súčasťou emocionálnej inteligencie, nie je to to isté, je to len časť veľkého celku. Autormi pojmu emocionálna inteligencia, ktorý sa označuje aj EQ, sú John Mayer a Peter Salovey a aj keď už to je niekoľko desiatok rokov, na sláve a pozornosti začala EQ nadobúdať až okolo roku 1996, keď bola v publikáciách definovaná ako schopnosť identifikovať a zvládať svoje emócie, ale aj emócie iných ľudí.

unsplash.com

Emocionálna inteligencia sa podľa niektorých definícií delí na tri oblasti. Prvou z nich je schopnosť identifikovať emócie, druhá časť zahŕňa schopnosť aplikovať emócie a tretia časť zahŕňa zvládanie vlastných emócií a emócií tých ľudí, ktorí sú nám blízki.

Niektorí odborníci však s takýmto delením nie sú spokojní a rozhodli sa, že rozdelia emocionálnu inteligenciu ešte viac na drobné. Tím z Harvardu sa výskumu tohto pojmu venoval niekoľko rokov a minulý rok dospel k záveru, že emocionálna inteligencia je tvorená 12 nasledovnými elementmi:

 1. Emocionálne sebauvedomenie
 2. Emocionálna sebakontrola
 3. Adaptabilita
 4. Orientácia na výsledok
 5. Pozitívne postoje
 6. Empatia
 7. Organizačné sebauvedomenie
 8. Vplyv
 9. Koučing a mentorstvo
 10. Zvládanie konfliktov
 11. Tímová práca
 12. Inšpirujúce vodcovstvo
unsplash.com

Ak si myslíte, že vás tento zoznam príliš nevystihuje, nebojte sa. Podľa jeho tvorcov na vylepšenie emocionálnej inteligencie stačí už len fakt, že ste si zoznam prečítali. Ak si totiž zoznam prečítate a uvedomíte si, kde máte nedostatky, ste na najlepšej ceste k tomu, aby ste sa im viac venovali a rozvíjali tie stránky svojej osobnosti, ktoré považujete za slabšie.

Okrem toho, psychologička a neurovedkyňa Lisa Feldman Barrettová hovorí, že emocionálnu inteligenciu viete „nakopnúť“ v niekoľkých jednoduchých krokoch. Podľa nej stačí, ak sa naučíte svoje emócie odlíšiť a pomenovať. Ak ich nedokážete pomenovať pojmami, ktoré poznáte, hľadajte a učte sa nové pojmy. Posledným krokom je modifikovanie a vytváranie emócií.

Ako ste na tom s emocionálnou inteligenciou vy?

Pozri aj: 5 bojov, ktoré musia citliví ľudia zvádzať každý jeden deň

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)