Obmedzení, teda úzkoprsí ľudia, sa na svet pozerajú inak, než ľudia s otvorenou mysľou. V čom môžeme vidieť najväčšie rozdiely?

Ľudia, ktorí premýšľajú obmedzene, majú spravidla ťažší život. Všetko, čo je podľa nich „mimo normu“, je pre nich veľmi ťažko zvládnuteľné. Naopak, ľudia s otvorenou mysľou prijímajú nové myšlienky jednoducho, čo často vedie k uvoľnenému životnému štýlu. Ak si nie ste istí, do ktorej z týchto dvoch skupín sa radíte vy, ozrejmí vám to týchto 6 rozdielov.

#1 Tvorivé schopnosti

Ľudia s otvorenou mysľou majú tendenciu byť oveľa kreatívnejší, než úzkoprsí ľudia. Sú neustále zvedaví, radi objavujú nové veci a často nájdu svoju vášeň v umení.

#2 Zdôvodňovanie a argumentácia

Úzkoprsému človeku jednoducho nič nevysvetlíte. Má svoj vlastný názor, podľa neho jediný pravdivý, ktorý mu nevyvráti naozaj nik. Naopak, človek s otvorenou mysľou je vždy otvorený diskusii, je schopný premýšľať kriticky a ak sa mýlil, bez problémov si svoju chybu kedykoľvek prizná.

pixabay.com

#3 Prijatie zmeny

Obmedzení ľudia sa so zmenami vyrovnávajú len veľmi ťažko. Nové situácie nedokážu vystáť, pretože nevedia, ako na ne reagovať. Dať najavo svoju neistotu pred ostatnými je pre nich hotovou katastrofou, preto sa zmenám a novým veciam snažia všemožne vyhýbať. Na rozdiel od nich, ľudia s otvorenou mysľou nové zážitky vyslovene vyhľadávajú a nemá problém prispôsobiť sa akejkoľvek zmene.

#4 Názory a predsudky

Obmedzení ľudia sú ovplyvnení mnohými predsudkami. Vždy vidia len jednu stranu mince a ktokoľvek, kto ide proti prúdu, je pre nich „zlý“. Ľudia s otvorenou mysľou zas rozumejú tomu, že každý človek je iný. Nenechávajú sa ovplyvniť názormi druhých, nakoľko si dokážu utvoriť svoj vlastný.

pixabay.com

#5 Zvedavosť

Ľudia s otvorenou mysľou sú fascinovaní mnohými aspektmi života a snažia sa naučiť čo najviac, aby nakŕmili svoju neustále narastajúcu zvedavosť. Na druhej strane, úzkoprsých ľudí učenie sa nových vecí desí a majú k nemu odpor. Myslia si totiž, že nie je nič, čo by ešte neovládali.

#6 Šťastie

Úzkoprsí ľudia sú veľakrát prísni nielen na druhých, ale aj na seba. Keď sa realita nezhoduje s ich očakávaniami, cítia sa neistí a veľakrát sa rozhnevajú. Ľudia s otvorenou mysľou tento problém nemajú.

Pozri aj: Týchto 7 varovných signálov vás upozorňuje na to, že plytváte svojím životom, aj keď si to odmietate priznať

learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)