Pochopenie prepojenia medzi telom a mysľou je kľúčom k dosiahnutiu pocitu fyzického aj psychického zdravia, pohody a rovnováhy.

Medicína je založená na pozorovaní merateľných a pozorovateľných symptómov a na popise príznakov pacienta, ktorý potrebuje pomoc. Avšak biologicko chemická stránka medicíny akosi ignoruje dôležitosť psychiky a toho, aký nesmierny dosah môžu mať myšlienky pacienta na proces uzdravenia.

Už dlho je známe, ako vplýva na naše zdravie nadmerný stres. Zvýšené hladiny kortizolu môžu viesť napríklad k srdcovo cievnym ochoreniam. Je to však naša myseľ, ktorá rozhoduje o tom, či istú situáciu budeme vnímať ako stresujúcu, alebo nie. Pre tých, ktorí sú si vedomí prepojenia medzi telom a mysľou, je zvládanie záťaže jednoduchšie. Ak myseľ nebude vnímať situáciu ako záťažovú, telo na stres nebude reagovať a nedôjde napríklad ku kolísaniu krvného tlaku.

Je potrebné vedieť, že emócie sa odohrávajú niekde na pomedzí tela a mysle a nesmieme ich ignorovať.

#1 Chápanie prepojenia tela a mysle môže pomôcť odstrániť chronickú bolesť

Dr. Jon Sarno tvrdí, že prepojenie medzi telom a mysľou je dôležitým komponentom podieľajúcim sa na liečbe chronickej bolesti. Sarno tvrdí, že je dôležité uvedomovať si svoje emócie a snažiť sa ich pochopiť, pretože hromadiaca sa emocionálna bolesť môže byť zdrojom bolesti fyzickej. Výskumníci radia pracovníkom starajúcim sa o jedincov trpiacich chronickou  bolesťou, aby si všímali nie len fyzické príznaky, ale aj pacientovu minulosť, aktuálny emocionálny stav, a osobné a kultúrne vnímanie bolesti, pretože to všetko môže výrazne zlepšiť úroveň liečenia.

pixabay.com

#2 Potláčané emócie sa odrážajú v telesných príznakoch

Sigmund Freud tvrdil, že bolesť, alebo naopak necitlivosť v tele, môže byť následkom podvedomých procesov, ktorých súčasťou je potláčanie emócií a ich následné vyjadrenie prostredníctvom fyzickej bolesti. Myslel si, že symptómy sú symbolickou reprezentáciou a vyjadrením emocionálneho napätia. Proces represie, teda potláčania emócií, je spôsob obrany pred emóciami, ktoré by mohli byť pre človeka príliš bolestivé. Taktiež neurológ Jean- Martin Charcot si po roku 1800 všimol, že pacienti, ktorí trpeli náhlou paralýzou končatiny, môžu byť vyliečení pomocou hypnózy. Aj to je dôkazom toho, že myseľ ovláda to, čo telo cíti.

pixabay.com

#2 Cvičením je možné zlepšiť prepojenie medzi telom a mysľou

Tieto cvičenia skutočne nie sú náročné a patrí medzi ne napríklad progresívna svalová relaxácia, masáže, meditácia s riadenou imagináciou, meditácia, či joga.

pixabay.com

#4 Uvedomenie je to, čo vedie k schopnosti kontrolovať prepojenie medzi telom a mysľou

Prvým krokom k pochopeniu prepojenia medzi telom a mysľou je plne si svoje telo uvedomovať. Je dôležité vedieť a chápať, ako funguje každý sval a orgán v tele a všímať si, aké správy sa nám snaží signalizovať. Začnite tým, že si budete detailne všímať, aké signály vysiela vaše telo, keď je hladné. Pýtajte sa sami seba, nakoľko ste hladní na stupnici od 1 do 10? Všímajte si vaše telo počas toho, ako jete. Po koľkých sústach môžete povedať, že už viac nie ste hladní?

#5 Je jednoduchšie kontrolovať telo, než myseľ

Naše myšlienky sa odvíjajú od toho, čo sme zažili v minulosti. Napríklad, to, ako o nás zmýšľali naši rodičia, ovplyvní to, ako my budeme nazerať na svoje deti. Je oveľa náročnejšie zmeniť myšlienkové vzorce, než zmeniť to, ako sa pohybuje naše telo. Vedci tvrdia, že ak si predstavíte skúsenosť, ktorú ste už zažili, telo opäť reaguje rovnakým spôsobom, ako keď sa zážitok práve dial. Napríklad, ak si spomeniete na nejakú negatívnu skúsenosť, ktorá vo vás vyvolala strach, vaše telo opäť zareaguje strachom, napríklad zrýchleným tepom, potením, či studenými rukami.

pixabay.com

Väčšina ľudí vie, že dokážu znížiť úroveň stresu pomocou správneho dýchania. Všímanie si frekvencie dýchania a srdcového tepu pomáha zmierniť telesné reakcie. Rovnako ako ovládanie mysle pomocou dychu, dá sa naučiť mnoho vecí, ktoré nám môžu byť užitočné nielen vo vypätých situáciách, ale aj v každodennom živote.

Pozri aj: Farby nás ovplyvňujú bizarným spôsobom. Viete, čo s našou mysľou robí napríklad ružová?

powerofpositivity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy