msutoday.msu.edu

Zoznamu krajín, zoradených podľa toho, ako sa ich obyvatelia dokážu vcítiť do pocitov druhých, dominoval Ekvádor. Ako dopadli iné krajiny a ako dopadlo Slovensko či Česko?

Dokážete sa vcítiť do pocitov iných ľudí a zdieľať s nimi ich problémy či starosti? Alebo sú vám osudy iných ľudí úplne ľahostajné? Aj keď väčšina ľudí sa nachádza niekde medzi týmito dvomi extrémami, aj tak v porovnaní medzi jednotlivými národmi existujú významné rozdiely. Zistiť, aké tieto rozdiely sú, sa rozhodli výskumníci na Michiganskej štátnej univerzite. A samozrejme vo svojom meraní neobišli ani Slovensko. 

Vcítenie sa alebo empatia je prenesenie sa do emócií, predstáv, spôsobu myslenia a postojov iných ľudí. Vedci z univerzity vykonali rozsiahle dotazníkové testovanie na vyše 100 tisícich respondentoch vo veku od 18 do 90 rokov, a to spolu zo 63 krajín po celom svete. Cieľom štúdie bolo zistiť, ktoré národy sú empatické viac a ktoré zase menej. Na základe výsledkov potom zostavili tento zoznam 10 najempatickejších krajín sveta:

  1. Ekvádor
  2. Saudská Arábia
  3. Peru
  4. Dánsko
  5. Spojené arabské Emiráty
  6. Južná Kórea
  7. USA
  8. Taiwan
  9. Kostarika
  10. Kuvajt

Ako dopadlo Slovensko?

Opačnému koncu zoznamu dominuje Litva, ktorá je považovaná za najmenej empatickú. Tá je nasledovaná Venezuelou, ďalej Estónskom, Poľskom a Bulharskom. Na ďalších priečkach sa nachádza naše Slovensko, čo nás radí na nie veľmi lichotivé miesto. Výsledok Českej republiky je v tomto zozname už príjemnejší – nachádza sa na úrovni krajín ako je Švédsko či Portugalsko.

Krajiny označené červenými odtieňmi sú empatické najviac, a naopak, krajiny zobrazené svetlejšou a bielou farbou sú menej empatické. Väčšina afrických krajín a krajiny označené šedou farbou neboli vo výskume zahrnuté. Pre zobrazenie vyššieho rozlíšenia mapy kliknite na odkaz po obrázkom.

msutoday.msu.edu
msutoday.msu.edu

Niektorí odborníci však vyjadrujú isté pochybnosti nad zverejnenými výsledkami. Rôzne predchádzajúce výskumy, ktoré merali priateľskosť krajín voči ľuďom z iných krajín zistili, že krajiny, ako napríklad Saudská Arábia, Kuvajt, ale napríklad aj Dánsko, patria medzi krajiny, ktoré sú voči iným národom pomerne dosť nepriateľské, čo je v rozpore s týmto zoznamom.

Aj samotní autori štúdie priznávajú, že výsledky nemusia presne odrážať realitu, keďže testovanie takej veľkej vzorky prebiehalo výhradne pomocou online dotazníkov, kde mohlo dôjsť k určitým skresleniam, keďže niektorí ľudia majú v takýchto prípadoch tendenciu vykreslovať sa v lepšom svetle, ako v skutočnosti sú. Navyše opytovanie nerozlišovalo empatiu voči domácim obyvateľom v danej krajine a napríklad voči cudzincom či migrantom, ktorí do danej krajiny prišli či prichádzajú.

Takže aj keď výsledok Slovenska nedopadol najlepšie, nemyslíme si, že by nás mal výsledok tejto štúdie mrzieť. Ukazuje to aspoň na to, že respondenti zo Slovenska odpovedali na otázky úprimne a nesnažili sa vykresľovať v lepšom svetle. A aj tak v konečnom dôsledku záleží na každom z nás, aký postoj zaujmeme voči cudzincom či návštevníkom našej krajiny. A v tom si myslíme, že sa mnohí z nás nemáme za čo hanbiť.

interez.sk (Matej Mensatoris), iflscience.com
Príbehy
0
Komentovať (0)