Foto: archív Nikoleta Nagyová / Prirodzene

Sexuálna výchova bez rozdielu pohlavia alebo orientácie, ktorá na Slovensku chýba.

Sexuálne vzdelávanie je na slovenských školách na bode mrazu. Čo je horšie, množstvo z nás ani len netuší, čomu všetkému sa táto oblasť venuje. Kvôli tomu sa dostávame do situácií, kedy nedokážeme povedať obyčajné nie, rozhodovať sa alebo tí mladší nevedia rozoznávať, čo je v skutočnosti už obťažovanie. Sexuálna výchova nie je iba o sexe, ale aj o celom rade ďalších tém, pri ktorých následne v dospelosti môžeme zlyhávať.

Nikoleta Nagyová je 20-ročnou študentkou Sokratovho inštitútu, ktorá sa rozhodla vytvoriť ambiciózny projekt. S vyučovaním sexuálnej výchovy sa po prvýkrát stretla počas svojho štúdia na strednej škole v Holandsku a uvedomila si, že v tejto oblasti máme na Slovensku obrovské medzery.

Preto vymyslela koncept novej webovej stránky Prirodzene, ktorá sa jej bude venovať. Navyše, úplne komplexne a spôsobom, aby si tu potrebné informácie našiel každý bez rozdielu. Veková hranica, na ktorú sa bude Prirodzene primárne orientovať, je od pätnástich rokov.

Slovenské školy na sexuálne vzdelávanie zabúdajú

Ako nám prezradila Nikoleta, sexuálna výchova nemá na slovenských školách samostatný predmet, ani učebnicu, je však súčasťou osnov napríklad na etickej výchove, biológii alebo občianskej náuke.

„Osnovy k sexuálnej výchove sú vypracované pre predmet „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“. Tieto osnovy však nie sú povinné, to znamená, že ich môžu aj nemusia učiť. Škola sa môže aj rozhodnúť vytvoriť z týchto osnov samostatný predmet. Ale v celku teda to, či a koľko sa toho žiaci naučia o sexuálnom správaní záleží na vyučujúcom alebo na škole,“ opisuje Nikoleta situáciu na Slovensku. Môže sa tak stať, že je vzdelávanie v tejto oblasti na školách zanedbávané.

Foto: archív Nikoleta Nagyová

A čo môže byť toho dôvodom? „Myslím si, že to súvisí aj so všeobecne negatívnym prístupom spoločnosti k tejto téme. Tabuizuje ju a vidí ako niečo iné, než v skutočnosti je.“ Ako príklad uvádza, že množstvo ľudí si predstaví pod sexuálnym vzdelávaním na základných školách predovšetkým učenie toho, ako mať sex.

„Pritom je sexuálne vzdelávanie strašne komplexné a zahŕňa rôzne témy,“ vysvetľuje. Patria sem totiž aj základné informácie o vzťahoch alebo o tom, akým spôsobom môžeme napríklad iba objať kamarátku. Dôležité je uvedomiť si aj to, že keď je nám nepríjemné, ak sa nás niekto dotýka, tak mu to môžeme jednoducho povedať.

Deti poriadne nevedia, čo je sexuálne obťažovanie aj keď ho možno už aj zažili

“Napríklad, keď deti niekto sexuálne obťažuje, nemusia si uvedomiť, že je to niečo nesprávne. Nemajú totiž odkiaľ vedieť, aké správanie je a nie je v poriadku. Tým pádom o tom často nikomu nepovedia a pochopia, čo sa dialo, až keď dospejú. Je to veľmi problematické,” hovorí Nikoleta.

Okrem toho, že ľuďom v skutočnosti ani nie je úplne jasné, aké veci do tejto témy spadajú, častokrát vzniká mylný úsudok rodičov, ktorí si povedia, že práve oni najlepšie vedia, čo o tejto téme svojim deťom povedať.

“Ďalším veľkým faktorom je určite náboženstvo a cirkev ako taká, ktorá dosť veľkým spôsobom zasahuje do spoločenského názoru. To vidíme napríklad pri téme reprodukčných práv a potratov. A keď sa téma sexuálnych práv začne brať ako populistický politický nástroj, tak to je potom veľmi nebezpečné a vie to veľmi negatívne ovplyvniť spoločnosť,“ vysvteľuje Nikoleta.

Foto: archív Prirodzene

Rieši vývin, sexuálnu orientáciu aj komunikáciu či vzťahy

Sexuálne vzdelávanie zahŕňa množstvo tém, ktoré môžu komplexne formovať dospievajúceho a pomôcť mu v rôznych smeroch. Patrí sem napríklad ľudský vývin, v ktorom nájdeme všetko od rastu, cez pubertu až po menopauzu a andropauzu, ale aj otázky ohľadom sexuálnej orientácie a rodovej identity. Je natoľko všestranné, že učí aj osobným schopnostiam, akými sú komunikácia alebo jednoduché rozhodovanie sa. Venuje sa aj rôznym druhom vzťahov, od rodinných, cez priateľstvá až po tie romantické.

Nikoleta sa so sexuálnou výchovou prvýkrát stretla počas svojho štúdia v Holandsku, kde si ňou prechádzali cez rôzne predmety.

„Riešili sme ju napríklad na biológii, chémii, v umení. Pripravovali sme divadelné hry, ktoré sa tejto téme venovali. Na matematike sme riešili štatistiky. Pamätám si jednu štúdiu, ktorá porovnávala, že či má sexuálne vzdelávanie na školách dopad naozaj taký, ako si veľa ľudí myslí a tínedžeri začnú mať sex skôr,“ rozpráva Nikoleta.

Samozrejme, táto štúdia mnohých možno prekvapila, pretože ukázala pravý opak. Tým, že mladí so vzdelaním v tejto oblasti mali viac vedomostí o tom, ako sa bezpečne chovať alebo lepšie rozhodovať, tak v niektorých prípadoch mali dokonca sex neskôr.

So sexuálnou výchovou sa Nikoleta stretla v Holandsku aj v jasliach, kde robila dobrovoľníčku. Pracovala s deťmi v rozmedzí dvoch až štyroch rokov a už tu mala možnosť vidieť, ako jej vyučovanie perfektne funguje v praxi.

Foto: archív Prirodzene

„Učili deti o tom, ako anatomicky správne nazvať časti svojho tela. Dieťa dokáže povedať, toto je moja ruka, ale napríklad veľakrát nevie správne názvy na svoje genitálie, a tak sa nevie presne vyjadriť, keď má nejaký problém. Ďalšia dôležitá vec, ktorú sa učili, bol súhlas,“ pokračuje. Ten sa, ako Nikoleta hovorí, učili deti na jednoduchých úlohách z bežného života, ktorý poznajú aj v škôlke. Napríklad, ak si chcú od niekoho požičať autíčko na hranie, tak sa musia opýtať.

Dvojročné deti dokážu pochopiť to, čo mnohí dospelí nie

“Tiež sa tam riešilo, že ak nejaký dospelý človek v tvojom okolí príde za tebou a chce od teba pusu a ty mu ju teraz nechceš dať, tak môžeš pokojne povedať nie, nechcem. Veľmi sa mi páčilo, ako sa dá zjednodušiť koncept, ktorý veľa dospelých ľudí považuje za veľmi zložitý. Stretneme sa s tvrdeniami, že ženy sa nedokážu rozhodnúť a povedať, čo chcú. Aj na Slovensku sme počuli, ako sa niektorí ľudia v médiách vyjadrili, že už ani nevedia, či môžu žene pochváliť výzor, aby to nevyzeralo ako obťažovanie. Stretli sme sa s „pršťekmi“ v televízií. Celá diskusia o tom, čo ešte je a nie je v poriadku mi pripadala, ako keby sme riešili kvantovú fyziku. Avšak, v tých jasliach 2-ročné deti veľmi rýchlo pochopili, čo vlastne znamená súhlas,” hovorí Nikoleta.

Toto sú jednoduché príklady, ktorými sa sexuálne vzdelávanie zaoberá tiež a skutočne môžu poznačiť nielen dieťa, ale sú problémom aj v dospelosti.

Nikoleta vníma ako najväčší problém práve to, že sa nedokážeme rozhodovať a prijímať rozhodnutia iných. „Veľakrát sa mladí ľudia boja povedať, že niečo chcú alebo nechcú robiť vo svojich sexuálnych vzťahoch, pretože je veľmi veľa vecí, ktoré spoločnosť očakáva od istých skupín alebo rodov obyvateľstva. Tak isto, keď nás niekto odmietne, tak to často vnímame ako veľmi negatívnu a tragickú vec.“

Foto: archív Prirodzene

Ďalšími negatívami absencie sexuálneho vzdelávania môžu byť napríklad nechcené tehotenstvá, nezdravé vzťahy ako také alebo aj to, že sa ľudia nevedia správne starať o svoje zdravie, pretože nevedia, čo je normálne. Podľa Nikolety sú ďalšími veľkými témami hanba, očakávanie od ostatných ľudí a predstavy z porna.

Mindráky z krátkeho penisu a malých pŕs

„Chlapci majú mindráky z toho, že majú príliš krátky penis, pretože je to niečo, z čoho si robia kamaráti srandu. Mladé dievčatá si zas myslia, že sú príliš tučné alebo majú malé prsia,“ vysvetľuje. A v skutočnosti to tak vôbec nemusí byť. Deti sa však na tom zabávajú a to môže človeka veľmi negatívne ovplyvniť.

Keď sa Nikoleta v Holandsku začala s touto problematikou zbližovať, hneď jej napadlo vytvoriť niečo k téme sexuálneho vzdelávania aj na Slovensku. Keď sa po maturite vrátila na Slovensko, rozhodla sa prihlásiť na Sokratov inštitút, cez ktorý svoj projekt realizuje. Začala sa na túto tému viac rozprávať so svojím okolím, ktoré malo rovnaký názor a podporilo jej nápad vytvoriť online webovú stránku dostupnú pre všetkých.

„V súčasnej spoločenskej situácii si myslím, že by bolo extrémne ťažké pretlačiť niečo takéto napríklad na všetky vysoké školy alebo do všetkých firiem. A možnože násilne to ľuďom tlačiť ani nie je tá správna cesta,“ myslí si Nikoleta. A preto si zvolila túto formu a od marca budúceho roka plánuje aj s ľuďmi, ktorí na nej spolupracujú, spustiť webovú stránku Prirodzene.

Foto: archív Prirodzene

Ako hovorí Nikoleta, za projektom Prirodzene stojí veľa skvelých ľudí. Pavel Ďurás, s ktorým celý nápad od začiatku rozoberala, jej pomáha so všetkým, celý projekt skutočne podporuje a predovšetkým dabuje videá. Sofia Vargas Aguayo z Chile zas pripravuje jeho grafickú stránku. Nikoleta ďalej spomína aj Emu, ktorá pracuje na ilustráciách k edukačným článkom a Viki, ktorá bude pomáhať s dabingom.

Okrem spomínaného sa bude web venovať napríklad aj témam ako sexuálna orientácia či rodová identita, ktoré sú v našej spoločnosti obrovským tabu a nedáva sa im dostatočný priestor.

Informácie z oblasti sexuálnej výchovy komplexne a bez rozdielov

„V prvom rade to má byť platforma, ktorá je informatívna pre všetkých. Ale ak nie úplne pre všetkých, tak sa budeme snažiť, aby to bolo čo najviac inkluzívne a aby si čo najviac ľudí vedelo odtiaľ niečo zobrať. Povedzme, že píšeme o bezpečných metódach a napíšeme, že ľudia sa vedia chrániť použitím kondómu. To môže platiť pri vaginálnom, análnom a orálnom sexe. Avšak, napríklad pre lesbický pár to nemusí byť úplne užitočná informácia. Je potrebné zahrnúť aj informácie pre LGBTIQ+ komunitu. Títo ľudia žijú medzi nami a potrebujú tie informácie tak, ako všetci ostatní. Tým pádom ich tam nájdu,” hovorí o projekte Nikoleta.

Prirodzene vyplní obrovskú medzeru na Slovensku a ponúkne možnosť naučiť sa niečo nové alebo vyhľadať informácie úplne pre všetkých dospelých a dospievajúcich ľudí, bez rozdielov. Nevynechá ani transrodových ľudí, a preto sa jeho tvorcovia rozhodli prispôsobiť aj jazyk, akým budú svoj obsah čitateľom podávať.

Ľudia s penisom a ľudia s vagínou namiesto to, čo majú muži a to, čo majú ženy

„Napríklad pri poste o prostate sme napísali, že je to niečo, čo majú ľudia s penisom a nie, že to je niečo, čo majú muži. V tom je veľmi jednoduchá logika. Keď napíšem ľudia s penisom, tak je to aj pre cisrodových mužov aj pre niektoré transrodové ženy alebo pre kohokoľvek, kto má penis. Bez ohľadu na to, či sa identifikuje ako muž alebo nie,” vysvetľuje. Tým pádom tieto informácie budú aktuálne pre oveľa širšie spektrum ľudí.

“ LGBTIQ+ komunita ľudí je strašne vytláčaná spoločnosťou v rôznych oblastiach, určite k tomu nebudeme ďalej prispievať. Budeme sa však snažiť byť inkluzívni aj k iným marginalizovaným skupinám, ktoré sú často vytláčané z témy sexuality. Obsah sa budeme snažiť prispôsobiť tak, aby si z neho niečo odniesli napríklad aj telesne postihnutí. Skrátka, sexualita je komplexná, a preto sa budeme snažiť priniesť o nej čo najkomplexnejšie informácie,“ dodáva Nikoleta.

Foto: archív Prirodzene

Edukačné videá pre mladších, informácie pre všetky vekové kategórie

Vďaka edukačným videám tu nájdu obsah aj mladšie ročníky, tínedžeri, dospelí, ale aj starší ľudia, ktorých zaujímajú otázky menopauzy alebo andropauzy. Nikoleta v závere vyzýva ľudí, ktorí navštívia ich web, aby napriek všetkým stereotypom a stigmám, ktoré máme naučené o tejto téme, sem prišli s otvorenosťou.

“Ak tam napríklad budú veci, ktoré niektorým z nás môžu prísť nepríjemné, ako konkrétne formulácia ľudia s penismi a ľudia s vagínami, nie muži a ženy, tak to skúsme pochopiť. Možno, keď je to týmto spôsobom sformulované, tak to niektorým ľuďom veľmi pomôže a nám, cisrodovým ľuďom, to neublíži. Môžeme sa tak všetci cítiť zahrnutí do spoločnosti, čo si myslím, je veľmi podstatné,” hovorí Nikoleta.

Priestor na vzdelávanie sa, aj na pochopenie druhých

„Určite tu nájdete veci, pri ktorých si poviete, toto som doteraz celý život robil zle, či takýmto spôsobom som ubližoval ľuďom alebo veď ja vlastne neviem veľa o svojom tele. A to je v poriadku. Je úplne v poriadku mýliť sa. Je to priestor pre nás sa niečo nové naučiť, niektoré veci si odpustiť a niektoré veci odpustiť aj svojmu okoliu,“ uzatvára.

Projekt, akým je aj webová stránka Prirodzene, môže pomôcť mnohým ľuďom naučiť sa viac o sebe, o ostatných a možno aj byť spokojnejší sám so sebou a nemať zbytočné predsudky. Bude odborne zastrešená Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo, ktorá dlhoročne bojuje za sexuálne a reprodukčné práva a zaoberá sa aj poradenstvom v oblasti sexuálnej výchovy. Prirodzene bude dospelým aj tínedžerom prinášať komplexné poznatky z tejto oblasti.

Ak vás tento projekt zaujal a chceli by ste jeho realizáciu podporiť, aktuálnu kampaň nájdete na Startlabe. Vďaka týmto financiám bude môcť byť plnohodnotne zrealizovaný a poskytovať užitočné informácie zdarma pre všetkých. Prípadne môžete webu Prirodzene vyjadriť svoju podporu aj na Facebooku alebo Instagrame

Najnovšie články