Pexels

Existuje magické číslo, kedy prekypujeme spokojnosťou?

Človek by rátal s tým, že najšťastnejšie obdobie v jeho živote je vo veku 20 alebo 30 rokov, keď je mladý, zdravý a plný ideálov. Avšak s určením obdobia, kedy sa cítime najlepšie, to nie je také jednoduché. Vplývajú na to určité faktory, podľa ktorých sa dá zistiť, či ste šťastní.  

Článok pokračuje pod videom ↓

Tím výskumníkov z Nemecka a zo Švajčiarska sledoval u 460 000 účastníkov, ako sa u nich mení šťastie v priebehu života. „Zamerali sme sa na zmeny, ktoré sa týkajú troch hlavných stavov subjektívnej pohody,“ vysvetlila autorka Susanne Bückerová. Ide o dobrý koncept v psychológii, ktorý zahŕňa čiesi skúsenosti a hodnotenie reálneho života, ako informuje portál iflscience.com. Spolu s vedcami sa sústredila na životnú spokojnosť, pozitívne emocionálne stavy a naopak, negatívne emocionálne stavy u účastníkov.

Pexels

Predchádzajúci výskum, ktorý sa venoval rovnakej téme, vyvolal mnoho diskusií. Podľa jednej teórie blahobyt vrcholí vo veku 20 rokov a naopak, v starobe je najhorší, pričom výrazne klesá už v strednom veku. Niektorí to použili ako dôkaz toho, že v strednom veku prichádza kríza. Zameraním sa na viaceré aspekty subjektívnej pohody a zahrnutím údajov z rôznych krajín a kultúr autori novej štúdie dúfali, že získajú komplexnejší prehľad.

Raz hore, inokedy dolu

Podľa údajov spokojnosť so životom klesala medzi 9 a 16 rokom života, následne mierne stúpala až do veku 70 rokov a potom opäť klesala až do veku 96 rokov. Čo sa týka pozitívnych emocionálnych stavov, autori spozorovali všeobecný pokles počas celého života, od 9 do 94 rokov. Zdá sa, že posledný faktor – negatívne emocionálne stavy, kolíše vo veku od 9 do 22 rokov, potom klesá počas dospelosti až do veku 60 rokov, kedy sa opäť začne zvyšovať.

Vo všeobecnosti sa pozitívne aj negatívne emocionálne stavy v priebehu ľudského života menili viac, ako životná spokojnosť. „Celkovo štúdia naznačila pozitívny trend v širokom období života, ak sa pozrieme na životnú spokojnosť a negatívne emocionálne stavy,“ zhrnula Bückerová.

Pexels

Výsledky vo všeobecnosti zodpovedajú tomu, o čom sa zvykne hovoriť. Puberta a dospievanie je stresujúce obdobie, plné zmien a spoločenských tlakov, a preto dáva zmysel, že spokojnosť so životom môže v tomto období poklesnúť. Rovnako u oveľa starších ľudí môže zhoršujúce sa zdravie a strata priateľov a blízkych prispieť k zníženiu pohody.

Je to len na vás

Na otázku, kedy prežívame najšťastnejšie obdobie, neexistuje jednoznačná odpoveď. Výsledky tejto štúdie ukazujú, že rôzni prispievatelia k subjektívnej pohode majú počas života svoje vlastné odlišné vzorce. Autori dúfajú, že by sa to dalo použiť na lepšie prispôsobenie úsilia na podporu šťastia v rôznych vekových skupinách – najmä vo veku nad 70 rokov, kedy sa začína znižovať blahobyt. V každom prípade, to, či budete šťastní, záleží len od vás. Stačí sa rozhodnúť.

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov