Foto: Unsplash/Damir Samatkulov

Čo si myslíte, keď niekoho počujete hovoriť o verbálnom týraní?

Väčšina ľudí si slovné týranie spája s výkrikmi a násilím. Predstavujú si niekoho, ako rozpráva nahnevane, nahlas a vysokým tónom. V skutočnosti však verbálne týranie môže byť jemné a tiché. V niektorých prípadoch môže ísť dokonca o úplné ticho. Portál I Heart Intelligence opisuje 5 druhov tichého verbálneho týrania.

#1 Ignorovať niekoho

Úplné ticho môže byť niekedy tým najškodlivejším typom verbálneho týrania. Ak budete ignorovaní a odmietnutí, môžete mať pocit, že na tom vôbec nezáleží. Ak rodičia ignorujú svoje deti, cítia sa zanedbané a bezcenné. Nie je prekvapením, že si budujú nízku sebaúctu a sebadôveru. Keď sú rodičia pozorní, na druhej strane vysielajú svojim deťom jasný odkaz: „Ste dôležití a ste milovaní takí, akí ste.“

Foto: Unsplash/Casper Nichols

#2 Prevracanie očami a smiech

Ak sa dieťa vráti zo školy a pokúsi sa povedať svojej rodine, aký deň prežilo, očakáva, že bude vypočuté a podporené. Slovne urážlivý rodič mu neponúkne žiadnu podporu, namiesto toho začne prevracať oči alebo sa im smiať. Inými slovami, vysmievajú sa im a dávajú im pocit, že sú nedôležité. Čo je však horšie, niektorí rodičia tým povzbudzujú súrodencov dieťaťa, aby robili to isté. Z dieťaťa sa zase stane obetný baránok, ktorý sa vysmieva a šikanuje.

#3 Gaslighting

Toto je bežná manipulačná taktika, ktorú používajú mnohí tyrani a zneužívatelia. Termín gaslighting pochádza z hry, v ktorej sa manžel snaží presvedčiť svoju manželku, že je bláznivá postupným tlmením plynových svetiel v ich dome a následným popieraním slabšieho svetla, až kým si to žena všimne. Týmto spôsobom ju prinúti pochybovať o jej príčetnosti a spochybniť, čo je skutočné. Plynové zapaľovače vás oklamú tým, že si veci nepamätáte jasne a/alebo že sa niečo stalo inak.

Foto: Pexels/Liza Summer

#4 Hyperkritika

Medzi konštruktívnou kritikou a hyperkritikou existuje jemná hranica. Aj keď je občas prijateľné a vhodné dávať kritiku a radu, môže to byť aj škodlivé a urážlivé, ak je to až príliš často a príliš kruté. Ľudia, ktorí sa hyperkritizujú, zvyčajne povedia svojim deťom, priateľom alebo partnerom, že im na nich záleží. Preto im nielen dajú pocítiť, že nie sú dosť dobrí, ale tiež im dajú pocit viny.

Foto: Pexels/Keira Burton

#5 Nedostatok chvály, podpory a lásky

Rodičia, ktorí neverbálne vyjadrujú svoju lásku a podporu, riskujú, že ich deti budú pochybovať, či sú vôbec milované. Všetky deti musia počuť, že sú bezvýhradne milované a prijímané. V opačnom prípade môže dieťa vyrastať a cítiť sa nehodné náklonnosti. Môžu sa navyše stať dospelými, ktorí sa cítia neschopní prejaviť svoje vlastné emócie.

Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať