Ako odpoviete na nasledovné 2 otázky?

Inštrukcie sú veľmi jednoduché. Prečítajte si otázku, zahľaďte sa na pohyblivý obrázok a bez dlhšieho premýšľania odpovedzte. Správne odpovede aj s výsledkom nájdete nižšie.

Dôležité upozornenie: aby ste získali naozaj presný výsledok, na otázky odpovedajte úprimne a podľa svojich pocitov. Sústreďte sa na to, čo uvidíte ako prvé, nie na to, čo by ste vidieť chceli.

#1 Je táto maska vypuklá z oboch strán, alebo len z jednej?

#2 Otáča sa táto maska len v jednom smere, alebo v oboch?

brightside.com

Správne odpovede

#1 Maska je vypuklá len na jednej strane.

#2 Maska sa otáča v smere doprava.

Vyhodnotenie

Ak ste odpovedali na obe alebo aspoň na jednu z otázok nesprávne, predpoklad, že schizofréniou trpíte, neexistuje.

Podozrenie na schizofréniu však vzniká u ľudí, ktorí odpovedali na obe otázky správne.

Prečo?

Dôvodom je to, že mozog človeka, ktorý schizofréniou netrpí, disponuje prirodzenou schopnosťou “sebaklamu”. Veľakrát si totiž videné obrazy na základe nedokončených tvarov či klamlivých tieňov dotvárame či pretvárame.

Mozog schizofrenika však túto schopnosť nemá. Ich mozog nedokáže vytvoriť spojenie medzi jednotlivými detailmi a veci jednoducho vidia presne také, aké v skutočnosti sú. Pre nich je maska jednoducho vypuklá len z jednej strany a rotuje jediným smerom.

Existujú však aj ľudia, ktorí sú schopní odpovedať na obe otázky správne, aj keď schizofréniou netrpia. Ide o ľudí s výnimočne rozvinutou fantáziou, kreativitou a predstavivosťou. Títo ľudia sa nevedia rozhodnúť, ako na 2 vyššie položené otázky odpovedať, nakoľko sú schopní obrázky vidieť obomi spôsobmi.

Pozri aj: 10 filmov o duševných poruchách, ktoré vás zavedú do najtemnejších zákutí ľudskej mysle

brightside
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy