Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Ľudia, ktorí disponovali v detstve touto vlastnosťou, zarábajú v dospelosti viac peňazí.

Osobnosť každého jedného z nás sa v priebehu rokov veľmi výrazne mení. To, akí sme boli ako deti, ale nemôžeme zanedbávať. Dôkazom toho je aj táto zaujímavá štúdia, ktorú publikoval portál Spring.

Tá dospela k pomerne prekvapivému zisteniu, a to síce že z detí, ktoré boli vo svojom ranom veku tvrdohlavé a vzdorovito porušovali všetky pravidlá, vyrástli boháči.

Štúdie sa v Luxembursku zúčastnilo takmer 3 000 detí a vedci okrem iného skúmali aj ich inteligenciu, socioekonomický stav a rodinné zázemie. O 40 rokov neskôr vedci týchto respondentov opakovane kontaktovali a pozreli sa na to, aké vzdelanie sa im podarilo dosiahnuť a ako sa im darí v pracovnej oblasti. 

Vedeckí pracovníci boli prekvapení, keď sa ukázalo, že tvrdohlavé deti, ktoré boli “rebelmi”, zarábali najviac. Väčší vplyv mali na ich zárobok už len 2 faktory, a to ich IQ a socioekonomický status. 

Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels

Vedci vysvetľujú toto zaujímavé zistenie tým, že tvrdohlavé a rebelujúce deti sa za svoje názory a presvedčenia dokážu v dospelosti lepšie postaviť. Úlohu ale zohráva v neposlednom rade aj to, že títo ľudia majú v dospelosti vyššie nároky a v kritických chvíľach, medzi ktoré patrí napríklad aj vyjednávanie o vyššom plate, sa dokážu ozvať a neupustiť od svojich požiadaviek. 

Vedci sa ale domnievajú, že jednotlivci s vyššou úrovňou porušovania pravidiel a vzdoru voči rodičovskej autorite majú tiež vyššiu úroveň ochoty postaviť sa za svoje záujmy a ciele.

Výskumný tím ale v neposlednom rade upozornil aj na jednu “tienistú stránku” tohto výskumu, ktorou je to, že u týchto ľudí nemôžeme vylúčiť ani to, že svoje vyššie príjmy majú z rôznych nelegálnych činností, a teda že túžba porušovať pravidlá v nich zostala. 

Nech už je to akokoľvek – pokiaľ ste boli tvrdohlavým či drzým dieťaťom, konečne máte dôvod, ako túto svoju vlastnosť ospravedlniť. 

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať