Ilustračné foto: TASR - Milan Kapusta/TASR - Michal Svítok

Aj keď sa táto značka na sídliskách objavuje už od roku 2020, mnoho šoférov stále nevie, čo vlastne znamená. Takéto je vysvetlenie.

Vyhláška z roku 2020 mala na svedomí niekoľko noviniek, ktoré zmenili niektoré zaužívané pravidlá či značky. Ešte v januári sme vás informovali o zmätočnej značke „prejazd zakázaný“, ktorá bola touto vyhláškou zrušená a nahradilo ju iné značenie. To je v podstate aj prípad značky, ktorú sme si pre vás vybrali dnes. Na sídliskách sa totiž objavuje symbol zákazu zastavenia s textom „vyhradené parkovanie“, no mnohí šoféri stále nevedia, čo znamená.

Náhrada za zaužívanú značku

Je veľmi pravdepodobné, že s touto značkou ste sa už na vašom sídlisku či v meste stretli aj vy. Ľudia ju môžu evidovať od roku 2020, kedy do platnosti vstúpila aktualizovaná vyhláška Ministrestva vnútra SR o dopravnom značení a nahradila dovtedy existujúce značenie s typickým modrým písmenom P a nápisom reservé spoločne s dodatkovou tabuľkou s evidenčným číslom vozidla a vodorovným značením – bielym krížom.

Takto označené parkovacie miesta využívali predovšetkým ŤZP občania a boli umiestnené podľa možností čo najbližšie k ich bydlisku. Cieľom bolo zovšeobecniť označenie týchto parkovacích miest, nakoľko informácie, pre koho je daný parking vyhradený, nie sú pre ostatných účastníkov cestnej premávky nijako relevantné. Informoval o tom napríklad aj portál mestskej časti Ružinov ruzinov.sk, ale aj petrzalka.sk.

Foto: interez.sk

Symbol osoby so zdravotným postihnutím sa nevyznačuje, aby sa predišlo omylu zo strany iných osôb so zdravotným postihnutím ako tej, pre ktorú je dané miesto vyhradené,“ píše ďalej portál ruzinov.sk. Začala sa tak používať tabuľa znázorňujúca zákaz zastavenia s dodatkovým textom „vyhradené parkovanie“. Parkovanie na týchto miestach musia počas prípadnej kontroly dané osoby preukázať parkovacím preukazom, prípadne iným hodnoverným dokumentom.

Za nedodržanie značenia, pochopiteľne, hrozia aj sankcie v podobe pokuty, respektíve odťahu vozidla. Mestské časti prosia vodičov o empatiu a ohľaduplnosť, aby v týchto prípadoch nemuseli k spomínaným krokom pristupovať.

Uložiť článok

Najnovšie články