Henrieta Balázsová / /
Zmysel pre humor toho o nás prezrádza oveľa viac, než by sme si mysleli…

Otec psychoanalýzy a jedna z najväčších osobností psychológie vôbec, Sigmund Freud, raz povedal: “Cigara je vždy len cigarou, no vtip nikdy nie je len vtipom.” Touto jedinou vetou toho povedal naozaj veľa. Freud totiž už vtedy vedel, že to, na čom sa smejeme a to, čím zabávame iných ľudí, o nás prezrádza nesmierne veľa.

Psychológovia Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray a Weir prišli v roku 2003 s Dotazníkom štýlov humoru (HSQ), vďaka ktorému sa im zmysel pre humor podarilo rozdeliť do 4 základných skupín.

Konkrétne ide o:

  • Kolektívny humor
  • Sebaponižujúci humor
  • Sebaposilňujúci humor
  • Agresívny humor

Prečítajte si charakteristiku každého z týchto štýlov a sami zistíte, ktorý z nich je vám najbližší a ktorý používate pri vtipkovaní najčastejšie vy. Následne si môžete prečítať, čo o vás práve tento typ zmyslu pre humor prezrádza.

Kolektívny humor

Tento typ humoru používajú ľudia, ktorí radi rozprávajú vtipy alebo humorné príbehy zo života. Vtipmi nikoho neurážajú ani neponižujú. Vtipkovanie tiež zvyknú použiť aj vtedy, ak sa chccú s niekým zblížiť.

Čo o vás tento typ zmyslu pre humor prezrádza

Ak je práve tento ten “váš”, znamená to, že ste vyrovnanou osobou, ktorá si váži svojich priateľov i rodinu a máte s nimi dobré, harmonické vzťahy. Ste radi, keď v rámci budovania nových vzťahov a zblíženia sa môžete ukázať svoje pravé ja. Máte radi výzvy a nové skúsenosti a máte veľa priateľov. Ste spoločenskí a len tak niečo vás nevystresuje.

pixabay.com

Sebaponižujúci humor

V tomto prípade ide o ľudí, ktorí sa kvôli zabávaniu iných často viac či menej ponižujú. Ide napríklad o predstieranie nevedomosti či dokonca až hlúposti alebo o rozprávanie príbehov zdôrazňujúcich nejakú trápnu situáciu či poníženie.

Čo o vás tento typ zmyslu pre humor prezrádza

Ľudia s týmto typom zmyslu pre humor síce sú schopní dôverovať a vytvárať si s inými úzke citové väzby, no tiež majú tendenciu byť oveľa viac úzkostliví a depresívni, než iní ľudia. Vykazujú znaky neurotického správania sa a veľakrát majú málo sebadôvery. Chýba im taktiež sebaúcta a tak sa veľakrát “nenápadne” dožadujú potvrdenia a schválenia svojho správania od iných. Ľahko a rýchlo ich niečo vystresuje.

Sebaposilňujúci humor

V tomto prípade ide o človeka, z ktorého pozitívna energia vyslovene sála. Tieto osoby veľakrát budia dojem, že nikdy nie sú smutné a nech máte akýkoľvek problém, viete, že sa na nich vždy môžete obrátiť. Takýto človek dokáže druhých rozosmiať hlavne vtedy, keď vidí, že majú nejaký problém. Pohár ich tak svojim láskavým humorom prinúti vidieť vždy poloplný, nie poloprázdny.

Čo o vás tento typ zmyslu pre humor prezrádza

Ľudia majú tendenciu tento humor používať na to, aby sa vyrovnali so všetkými prekážkami a strasťami života. Nerobí im problém zasmiať sa aj na sebe samom, pomáha im to zvládať stres. Títo ľudia majú väčšinou pomerne vysoké sebavedomie a vždy sa snažia byť absolútnymi optimistami.

pixabay.com

Agresívny humor

Ako už naznačuje názov, k agresívnemu humoru radíme sarkazmus, robenie si žartov z ostatných a všetky tie “ostré” či uštipačné poznámky, ktoré sú väčšinou vtipné len človeku, ktorý ich vyslovil.

Čo o vás tento typ zmyslu pre humor prezrádza

Agresívny humor sa priamo spája s vysokou mierou neurotizmu a nízkou mierou obľúbenosti (prirodzene). Takíto ľudia sú väčšinou prehnane kritickí voči ostatným, reflexia vočia sebe samým im však chýba. Vzhľadom k spomínanej vysokej miere neurotizmu veľakrát nerozumejú tomu, ako sa mohli svojimi slovami niekoho dotknúť a často sa obraňujú tým, že “len žartovali”.

Pozri aj: Príde vám tento vtip smiešny? Ak áno, mali by ste o sebe vedieť, že ste nadpriemerne inteligentní

learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)