Mária S. / /
Aj keď ich činy sú na prvý pohľad obetavé a nápomocné, snažia sa nimi pomôcť predovšetkým sebe.

Trpiteľský syndróm je, keď niekto vedome vyhľadáva bolesť a utrpenie, aby naplnil svoje sebecké psychologické potreby. Takíto ľudia si túžia privodiť emocionálnu bolesť či zmocniť sa bolesti a problémov niekoho iného, a to ich životu dáva pocit cieľu a zmysluplnosti. Nielenže si teda takýto človek sám vyberie trpieť, väčšinou bude trpieť úplne nepotrebne. Uznanie a pocit dôležitosti, ktoré vyplývajú z toho, že sa obetujú, je pre nich ako droga. Pokladá sa to za určitú formu masochizmu.

Takýto človek napríklad spraví pre kamaráta všetko, čo mu vidí na očiach, bude zaňho trpieť, ale zároveň bude očakávať a vyžadovať veľké uznanie, dojatie a prejavy náklonnosti. Často si vyberú radšej trpieť, ako v skutočnosti vyriešiť problém, pretože koniec problému by pre nich znamenal odopretie potešenia z bolesti.

V angličtine sa tento syndróm nazýva ako „mučenícky syndróm“ či „život mučeníctva“, aj keď zvoleného a nepotrebného. Takíto ľudia zvyknú byť väčšinou komplikované osoby, ktoré sa často snažia stratiť v životoch iných a mučiť sa kvôli nim, aby nemuseli riešiť svoje vlastné problémy a žijú práve z ocenenia a uznania ich činov od iných ľudí.

pexeles.com

Ako teda spoznáte, že máte skutočne dočinenia s niekým takýmto, alebo možno aj vy nevedome konáte pod vplyvom trpiteľského syndrómu?

#1 Títo ľudia väčšinou majú veľmi nízke sebavedomie, alebo nie sú schopní akceptovať skutočnú, bezhraničnú lásku. Okrem toho môžu byť náchylní aj k extrémnej náladovosti, odsudzovaniu a negatívnemu sebaobrazu.

#2 Mnohí z nich boli, predovšetkým v detstve, vystavení emocionálnemu alebo inému zneužívaniu.

#3 Často sa nezdržia komentára a začnú sa sťažovať, že ich dobré skutky si nikto nevšíma, alebo že sa im za ne nedostáva dostatok uznania. Poprípade sa môžu začať z tohto istého dôvodu snažiť robiť ešte viac a tým pádom trpieť ešte väčšmi, len aby získali to uznanie, po ktorom tak chorobne túžia.

#4 Často niečo dávajú len preto, aby niečo získali. Okrem toho, vôbec nikdy nemajú pocit, že by oni od niekoho niečo brali. Majú pocit, že za to, že pre vás niečo urobili, by od vás zákonite mali dostať aspoň niečo, čo i len vstupenku do vášho života, aj keď ich tam nebudete chcieť. Z vašich problémov sa budú snažiť urobiť vlastné a nenechajú vás žiť svoj život osamote.

pexels.com

#5 Nonstop potrebujú byť zahŕňaní sympatiami. Ak sa im náhodou rozhodnete povedať, že ich neutíchajúca túžba byť uznaný za ušľachtilého a nezištného človeka (predovšetkým ak poviete, že to nerobia úprimne), vzbudí to u nich náramný hnev a smútok. Často ich to zabolí až tak veľmi, že sa rozhodnú pre podlé a detinské taktiky ako sa s týmito obvineniami vyrovnať.

#6 Majú problém s hranicami, či už osobnými alebo spoločenskými. Nevedia povedať NIE.

#7 Keď nemajú problém, spokojne si nejaký nájdu, alebo rovno vytvoria, aby ich večné utrpenie nikdy neskončilo.

#8 Keď práve aktívne pomáhajú niekomu inému, odmietnu akúkoľvek pomoc, ktorá je ponúknutá im. Aj keď sa to zdá nesebecké, ľudia s trpiteľským komplexom to však väčšinou robia, pretože veria, že ak by túto pomoc prijali, nezískajú plnú vďaku, lebo už aj oni budú dlžníkom.

#9 Často odmietajú prijať zodpovednosť za bolesť a utrpenie, ktoré zažili. Neuveria, že v tom aj oni zohrávali úlohu, a že je to aspoň čiastočne ich vina.

#10 Vždy potrebujú mať pravdu.

A ako sa teda k týmto ľudom správať?

Nepadnite do ich kola, v ktorom vás budú zneužívať pre vlastnú potrebu obety za vás. Pokúsia sa tváriť ako obete a tým vás pomocou sebaľútosti stiahnuť, no sebaľútosť ešte nikdy nikomu nepomohla rásť. Netolerujte ich emocionálne vydieranie a techniky, ako stanovovanie ultimát, či snahy zmeniť vás a donútiť vás cítiť vinu za mrhanie času a lásky, ktoré na vás obetovali.

Pozri aj: „Anhedóniou“ trpí čoraz viac ľudí a možno medzi nich patríte aj vy. Viete, čo toto pomenovanie označuje?

educateinspirechange
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)