V roku 1939 bola v New Yorku vo Flushing Meadows hlboko do zeme pochovaná ťažká časová kapsula.

Nachádzalo sa v nej 35 predmetov každodennej potreby, rôzne časopisy, látky, plasty, kovy, umelecké diela a semená rastlín. Okrem toho bol v schránke aj mikrofilm s 10 tisíc slovami a mikroskop, ktorý ich umožňoval preštudovať. Kapsula mala byť otvorená o 5 000 rokov neskôr, teda v roku 6939.

Okrem spomínaných vecí bol v schránke aj odkaz od jedného z najväčších vedcov všetkých čias, Alberta Einsteina. Jeho slová boli zaznamenané na mikrofilm. Odkaz svetu bol nasledovný:

„Naša doba je plná kreatívnych myslí a vynálezov, ktoré môžu výrazne zlepšiť náš život. Vďaka energiám dokážeme prejsť cez moria a dokážeme ušetriť človeka od namáhavej fyzickej práce. Naučili sme sa lietať a bez problémov dokážeme poslať správu cez celý svet pomocou elektrických vĺn. Avšak, produkcia a distribúcia komodít je neorganizovaná a každý žije v strachu, že bude vylúčený z ekonomického cyklu. Trpíme túžbou mať všetko.

Ľudia žijúci v rôznych mestách sa zabíjajú v nepravidelných časových intervaloch, preto každý, kto pomyslí na budúcnosť, žije v strachu a hrôze. Inteligencia a charakter más je neporovnateľne nižší, ako inteligencia a charakter niekoľkých jedincov, ktorí pre komunitu vytvárajú hodnotné veci. Verím tomu, že tento odkaz budete čítať s hrdosťou a oprávnenou nadradenosťou.“

pbs.twimg.com

George Pendray vyhlásil časovú kapsulu za výnimočný inžiniersky kúsok. Vyrobená bola spoločnosťou Westinghouse a aby sme boli presní, vyrobené boli dve. Prvá z nich bola uložená v roku 1939 a druhú plánovali uložiť neskôr, v roku 1964. Bola to však prvá schránka, ktorá si získala pozornosť verejnosti a jej pochovanie do zeme bolo vysielané medzinárodne.

detikarea.com

Odkaz určený generáciám, ktoré prídu po nás, bol ukrytý aj v nasledujúcich riadkoch:

„Každý vek si o sebe myslí, že je vrcholom, finálnym triumfom nad všetkými predošlými érami. V súčasnosti mnoho ľudí verí, že ľudstvo dosiahlo vrchol v materiálnom a sociálnom rozvoji, iní si myslia, že ľudstvo by malo ísť ďalej a snažiť sa dosiahnuť nový svet, o akom sa nám ani nesnívalo. Svet, v ktorom sú ľudia bohatí, mocní, živí a šťastní. Veríme, že ľuďom sa podarí vyriešiť problémy sveta, že ľudstvo porazí limity a budúcnosť bude veľkolepá. Ľuďom v tej budúcnosti zanechávame tento odkaz.“

gudstory.com

V roku 1941, dva roky po uložení schránky, vypukla útokom na Pearl Harbor 2. svetová vojna, ktorá si vyžiadala tisícky obetí. Kapsula mala ľuďom pripomenúť dva krásne a pokojné roky, ktoré boli plné pozitívnych udalostí, predtým, než prišlo ničenie.

Čo sa vojen týka, Einstein v predpovediach nebol optimistický. Pri istej príležitosti vyhlásil: „Netuším, akými zbraňami sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, vo štvrtej sa však bude bojovať kameňmi a palicami.“

Nemáme ani najmenšie tušenie, aký bude rok 6939, dúfame však, že časová kapsula a Einsteinov odkaz prežijú.

Pozri aj: 8 výrokov génia Alberta Einsteina, ktoré si budete chcieť čítať stále dookola

scooplify
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy