Nazrite s nami do mysle sériových vrahov...

Žiaľ, sérioví vrahovia sa nevyskytujú len v hollywoodskych filmoch. Určite ste už počuli o neľudských činoch niektorých z nich. Možno ste sa pritom pozastavili nad otázkou, čo sa musí diať v mysli takéhoto človeka, aby bol schopný vecí, ktoré napáchal. Odpoveď na túto otázku vám možno dá týchto 5 zaujímavých faktov, vďaka ktorým vám poodhalíme spôsob, akým sérioví vrahovia premýšľajú.

Na začiatok si však povedzme, koho vlastne považujeme za sériového vraha. Sériovým vrahom je osoba, ktorá zavraždila minimálne 3 osoby, nie však naraz, ale s určitými prestávkami medzi jednotlivými vraždami. Motiváciou pre tieto činy býva zväčša psychologické, no veľakrát aj sexuálne uspokojenie vraha.

#1: Najčastejšie motívy sériových vrahov

Na základe vyššie uvedenej charakteristiky vás pravdepodobne neprekvapí, že najčastejším motívom vraždy sériového vraha je práve vzrušenie, ktoré pri vraždení cíti. Pocity, ktoré pri tom zažíva sú preňho natoľko silné, že je dokonca schopný si sám pred sebou akúkoľvek vraždu ospravedlniť, nakoľko sa len „riadil pudmi“.

Ďalšími, takmer rovnako často sa vyskytujúcimi motívmi sú taktiež dokázanie si moci (vrah pociťuje radosť pri pomyslení na to, že má právomoc rozhodnúť, či niekto ostane nažive alebo nie), či získanie nejakých finančných prostriedkov (v tomto prípade ide predovšetkým o vraždy „na objednávku“).

Veľmi častým motívom je však aj túžba zbaviť svet všetkých zločincov. V tomto prípade ide o sériových vrahov, ktorí pociťujú veľkú nespravodlivosť a krivdu a preto sa rozhodnú vziať všetko do vlastných rúk. S mysľou zatemnenou hnevom a nenávisťou si samozrejme neuvedomujú, akých činov sa dopúšťajú.

#2: Väčšina sériových vrahov bola v detstve týraná alebo šikanovaná

Jedna zo štúdií, ktorá sa venovala sériovým vrahom sa zaujímala o to, aké bolo detstvo ľudí, ktorí vyhľadávajú príležitosť vziať druhým ľuďom život.

Jej výsledkom bolo, že iba 32% sériových vrahov (z celkovej vzorky 50) nebolo v detstve nijakým spôsobom týraných či šikanovaných. Zvyšných 68% vrahov bolo v detskom veku vystavených rôznym druhom násilia, konkrétne:

  • 18% z nich rodičia zanedbávali
  • 26% bolo sexuálne zneužívaných
  • 36% bolo fyzicky týraných
  • 50% bolo psychicky šikanovaných
pixabay.com

#3: V niektorých prípadoch môže za správanie vraha chromozómová abnormalita

Doktorka Helen Morrisonová skúmala myseľ a správanie sa 135 sériových vrahov. Okrem iného ju zaujímalo aj to, ako je možné, že sérioví vrahovia nepociťujú voči svojej obeti vôbec žiaden súcit či ľútosť.

Zistila, že je to spôsobené chromozómovou abnormalitou, ktorá sa zvyčajne začína prejavovať v pubertálnom veku. Jej dôsledkom je to, že sérioví vrahovia, ktorí touto abnormalitou trpia, nie sú schopní pocítiť akúkoľvek spätosť alebo súdržnosť so svojím okolím. Takíto ľudia nie sú schopní precítiť napríklad lásku, pocit zodpovednosti, či pocit viny.

#4: Na to, aby sa stal človek sériovým vrahom, sú potrebné 3 zložky

Samozrejme, nie každý, komu bolo v detstve ubližované, sa rozhodne pre vendetu. Rozhodne sa sériovým vrahom zákonite nemusí stať ani človek, u ktorého je prítomná chromozómová abnormalita.

Vedci sa zhodujú v tom, že na to, aby sa stal človek sériovým vrahom, sa musia zlúčiť nasledovné tri okolnosti:

  • genetické predispozície
  • špecifické mozgové vzorce
  • týranie alebo šikanovanie v detstve alebo v mladosti

#5: Najviac sériových vrážd sa odohralo v 80.-tych rokoch 20. storočia

Ako môžete vidieť na grafe zobrazenom nižšie, ktorý zobrazuje počet sériových vrahov v jednotlivých dekádach, od roku 2010 sériových vrahov (našťastie) veľmi výrazne ubudlo. Naopak, naozaj veľmi veľké číslo môžeme vidieť pri 80. rokoch 20. storočia, kedy bolo na celom svete odhalených až 709 sériových vrahov.

bestcounselingdegrees.net

Pozri aj: 10 NAJDESIVEJŠÍCH PSYCHICKÝCH OCHORENÍ, KTORÉ BY STE NAOZAJ NECHCELI ZAŽIŤ NA VLASTNEJ KOŽI

psych.sk (Henrieta Balázsová), bestcounselingdegrees
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy