Foto: pexels

Čím väčšie zreničky v normálnom stave, tým väčšia inteligencia.

Naše zreničky, čierne bodky v strede oka, o nás dokážu prezradiť oveľa viac, ako sme si doteraz mysleli. Ich veľkosť môže ovplyvňovať viacero faktorov, najmä je to však svetlo, no môže to byť aj vzrušenie alebo aj požitie niektorých drog. Ich veľkosť však môže meniť aj naša inteligencia. 

Podľa novej štúdie publikovanej v časopise Cognition sa zistilo, že zreničky majú väzby na naše kognitívne schopnosti s výsledkom, čím väčšie zreničky, tým vyššia inteligencia, píše portál IFL Science.

Zle vykonané štúdie

Už v minulosti sa celý rad štúdií pokúšal určiť vzťah medzi zreničkami a kognitívnymi schopnosťami. Výsledky však boli nekonzistentné a štúdie sa nedarilo opakovať s rovnakými výsledkami. Pri niektorých bol súvis s veľkosťou zreničiek a kognitívnymi schopnosťami dokázaný, pri iných nie. Navyše, štúdie trpeli aj malým počtom účastníkov.

Foto: unsplash

Nová štúdia z technologického inštitútu v americkej Georgii zistila, že problémom v predchádzajúcich štúdiách bola nekonzistentnosť osvetlenia.

Zreničky a testy inteligencie

Dvaja psychológovia z inštitútu vykonali experimenty na viac ako 500 účastníkoch vo veku od 18 do 35 rokov a merali veľkosť zreničiek pomocou výkonnej kamery. Keďže dilatácia zreničiek úzko súvisí so svetlom, vedci zabezpečili, aby v laboratóriu bolo neustále tlmené a nemenné.

Potom použili zariadenie na meranie oči, pričom účastníci vykonávali kognitívne testy a úlohy. Museli rýchlo a flexibilne uvažovať s cieľom riešiť nové problémy. Vedci im tak merali kapacitu pracovnej pamäte, schopnosť uchovávať si informácie po určitý čas a zameriavali sa tiež na ich pozornosť.

Foto: Unsplash

Na základe tohto zistili, že čím väčšiu mali účastníci zreničku, tým dosahovali lepšie výsledky. Prečo to tak je? Výskum sa nezameriaval na zistenie príčinnej súvislosti, no je podozrenie, že to má nejaký súvis s centrom v mozgu nazvanom locus coeruleus.

To je malé miesto v hornej časti mozgového kmeňa, ktoré má hlboké nervové spojenie so zvyškom centrálneho nervového systému. Táto oblasť súvisí nielen s veľkosťou a zmenami zreničky, ale tiež zohráva úlohu aj v širšej organizácii mozgovej činnosti potrebnej na vykonávanie zložitých úloh.

Na základe toho vedci tvrdia, že existuje vzťah medzi veľkosťou zreničiek a inteligenciou.

0
Uložiť článok
Komentovať