Foto: publicdomainpictures.net/wikimedia.org

Matej Mensatoris / / Veda
Vedcom sa podarilo vložiť bunky z ľudského embrya do kuracieho. Výsledky tohto pokusu by mohli odhaliť cenné informácie o embryonálnom vývine ľudí.

Vedecký tím z  Rockefellerovej univerzity v New Yorku si na konto môže pripísať ďalší veľký úspech. V experimente sa im podarilo vložiť bunky umelo vytvoreného ľudského embrya do kuracieho. Snahou tohto experimentu však nie je pokus o vytvorenie nejakého bizarného živočícha, akého môžeme poznať z béčkových hororov. Ide o lepšie pochopenie vývinových procesov, ktoré predtým nebolo možné študovať. 

Dôvodom toho sú prísne etické nariadenia, ktoré prikazujú vedcom po 14 dňoch, skúmané embryá zničiť. Tým pádom ale kľúčové vývinové procesy nemajú možnosť dôkladne odsledovať. Keďže sa ale embryá kuriat vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako ľudské, vedci týmto krokom oklamú čas. Takto upravené embryo totiž už po 12 hodinách prejde rovnakú cestu ako ľudské za 14 dní, po ktorých ho musia vedci zničiť. Vďaka tomuto kroku tak vedci budú môcť sledovať to, čo predtým v súlade s nariadeniami nebolo možné.

Foto: wikimedia.org

Vedci obmedzili počet ľudských buniek v embryu na menej ako 10% no aj tak im takýto krok zabezpečí nové výsledky, o ktorých doteraz mohli iba snívať. Treba poznamenať, že podobné úspešné pokusy sa udiali aj v nedávnej minulosti, o ktorých sme vás samozrejme informovali. Išlo napríklad o skríženie ovčieho embrya s ľudským či o spojenie prasacieho embrya s ľudskými bunkami.

Vďaka tomuto experimentu tak vedci môžu získať kľúčové poznatky o embryonálnom vývine ľudských buniek. Doteraz im chýbali napríklad informácie o tom, ako sa zhluk buniek správa po tom, ako sa prichytí k maternici, povedal Ali Brivanlou pre magazín Nature. Vedci tak veria, že vďaka tomuto experimentu sa dozvedia toho oveľa viac o tom, ako sa embryo správa vo svojom rannom štádiu.

Foto: I. Martyn/nature.com

Samozrejme aj tu ide o obmedzenia, keďže nejde o čisto ľudské embryo. No vďaka modifikácii a urýchleniu procesov sa k nemu dá aspoň priblížiť. Vedci si od experimentu v budúcnosti sľubujú aj lepšie pochopenie vzniku napríklad vrodených porúch. Ďalej celý experiment môže mať dopad aj na odstránenie rôznych chorôb, s ktorými si momentálne nevieme rady.

Pravdou je, že skutočná práca vedcov iba začína. Tým, že sa im podarilo skrížiť kuracie embryo s ľudskými bunkami, a tak obísť nariadenia, je len základ toho, aby mohol začať skutočný výskum. No ten by mohol v budúcnosti priniesť mnohé odpovede na otázky, na ktoré teraz vedci teraz odpovedať nevedia.

Pozri aj: Zvrátenie starnutia a nový orgán. Toto sú najvýznamnejšie objavy, ktoré sa v roku 2018 zatiaľ vedcom podarili

iflscience.com
0
Komentovať (0)