Foto: instagram.com (bruce_gilden)

Monitoroval život tej najväčšej ruskej gangsterskej lúzy. Takto žijú ľudia, ktorých život sa toči hlavne okolo drog, alkoholu a všadeprítomného násilia.

Americký fotograf Bruce Gilden strávil 16 dní medzi Rusmi v malom provinčnom meste, približne 70 kilometrov od mesta Jekaterinburg. Podľa Bruce je táto oblasť obývaná bývalými zločincami, drogovo závislými a  ľuďmi, ktorých môžeme označiť ako „stratené osoby“. Ich spôsob obživy zahŕňa násilie, obchod s drogami, vydieranie a krádeže. 

Najviac času strávil Bruce s 32-ročným Sergejom, ktorý sa len nedávno vrátil z väzenia. Jeho dôveru si kúpil tým, že mu zabezpečil to, čo má Sergej najradšej – vodku a jedlo. Na oplátku mu Sergej dovolil monitorovať jeho život cez objektív a zabezpečil mu tiež ochranu, čo je pri pohybovaní sa v tejto komunite, kľúčové.

Pozrite si výber z tejto fotosérie:

Ak vás fotografie zaujali viac ich nájdete na oficiálnej stránke Bruce Gildena.

Pozri aj: Len ten, kto dokonale pozná slovenský folklór, dokáže tento kvíz vyriešiť na 100% 

designyoutrust.com
Príbehy
0
Komentovať (0)