Foto: By NASA/Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics/D. Aguilar [Public domain], via Wikimedia Commons

Proxima B je naša najbližšia exoplanéta. Ak by bol na nej možný život, ľudstvu v budúcnosti možno svitne na lepšie časy.

Výskumný tím z Európskeho južného observatória (ESO) v auguste 2016 potvrdil existenciu Proximy B, exoplanéty, ktorá má podobný habitat ako naša Zem. Preto sa rozhodli podrobiť ju ďalšiemu skúmaniu. Najnovšie vedci z NASA prišli s teóriou, ktorá predpokladá existenciu určitej formy života na tejto zaujímavej exoplanéte.

Proxima B sa nachádza v obývateľnej zóne červeného trpaslíka Proxima Centauri, hviezde, ktorá je najbližšie k našej planéte (samozrejme s výnimkou Slnka). Blízkosť k Zemi je však relatívny pojem, keďže táto hviezda je od nás vzdialená 4,2 svetelných rokov. Vedcov zaujíma hlavne kľúčová otázka. Mohla by sa táto planéta stať v ďalekej budúcnosti druhým domovom pre ľudstvo?

Príliš veľa explózií, intenzívne žiarenie a vysoký tlak

To, čo zistili, ich priveľmi nepotešilo. Na tejto exoplanéte je príliš veľa explózií a vysoká radiácia. Okrem explózií ďalší problém predstavuje aj tlak, ktorý je približne 2000-krát väčší než na Zemi, či obežná dráha exoplanéty, ktorá je blízko k Proxime Centauri. Avšak niektoré z negatívnych faktorov sa môžu v budúcnosti zmeniť. Veď aj na našej planéte sa život vyvíjal postupne, počas miliónov rokov, pričom ju najprv obývali jednoduchšie formy života. I Proxima B môže byť na začiatku svojej evolúcie.

Proxima Centauri vs. Slnko

ESO/G. Coleman wikimedia.org

Táto exoplanéta, ktorá obieha okolo obrovskej hviezdy, Proximi Centauri,  môže mať však podľa štúdií to, čo najviac potrebujeme. Dostatok vody, ktorá je esenciálna na udržanie života. A to dáva veľkú nádej. Vedci sú však stále na začiatku cesty a na to, aby sa potvrdila táto teória, sú potrebné ďalšie štúdie. 

„V prvom rade nevieme, či má Proxima B vôbec atmosféru, a ak áno, či tam je voda. Bez týchto dvoch parametrov tam život, ako ho poznáme, nemôže existovať,“ tvrdí Anthony D. Del Genio, jeden z vedcov zaoberajúci sa výskumom tejto exoplanéty.

Stále je nádej

pixabay.com

I keď vedci sú si vedomí, že na Proxime B je v súčasnosti množstvo faktorov, ktoré znemožňujú našu existenciu na tejto planéte, nestrácajú nádej. Za pozornosť určite stojí teória, ktorá predpokladá, že táto exoplanéta mohla vzniknúť so zásobou vody, ktorá bola desaťnásobne vyššia, než na Zemi. Keby to bolo naozaj tak, tak aj pri 90-percentnej strate vody kvôli explóziám, radiácii a ostatným faktorom, by jej bol stále dostatok na existenciu a udržanie života.

V súčasnosti sa skúma vplyv rôznych faktorov na Proxime B pomocou softvéru ROCKE-3D, ktorý pomáha vo výskume. Podľa vedcov najbližšie roky budú zamerané práve na skúmanie možnosti rôznych foriem života na exoplanétach, ktoré sa nachádzajú v našej slnečnej sústave. Ak sa potvrdia ich predpoklady, môžu byť tieto poznatky kľúčové pre celé ľudstvo.

sciencealert.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy