Foto: Universal Pictures

TASR / / News
Televízia film označila nesprávne, a tak ho vysielala v skoršom čase, ako by inak mala. Za tento prehrešok tak zaplatí pokutu.

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila vysielateľovi TV JOJ, spoločnosti MAC TV, sankcie vo výške 13.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.

Vysielateľ dostal pokutu za porušenie ochrany maloletých v súvislosti s vysielaním programu Päťdesiat odtieňov sivej 5. novembra 2017 o približne 20.38 h. Ten označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, pretože obsahoval obscénne vyjadrovanie, zobrazenie erotických pomôcok a scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.

Sankciu 5000 eur dostal vysielateľ TV JOJ aj za porušenie technických požiadaviek na zvukovú zložku programovej služby v súvislosti s vysielaním reklamných blokov 28. októbra 2017 v čase asi od 21.35 do 21.43 a od 23.34 do 23.42 h.

Foto: Universal Pictures

RVR upozornila na porušenie zákona aj vysielateľa Rádia Expres, spoločnosť D.EXPRES, za porušenie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. Došlo k nemu 5. decembra 2017 odvysielaním programov Infoexpres plus a Infoflash, v ktorých uviedol nepresnú informáciu o vykonaní kontroly výrobcov spišských párkov.

Rada začala tiež správne konanie voči vysielateľovi TV Markíza, spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, vo veci možného porušenia ochrany maloletých a ochrany ľudskej dôstojnosti v súvislosti s vysielaním programu SuperStar 25. februára 2018.

Pozri aj: Messenger od Facebooku zmení svoj vzhľad. Pozrite sa, ako bude už čoskoro vyzerať a aké zmeny aktualizácia prinesie

0
Komentovať (0)