Amnon a Tamar, maľba od neznámeho autora/Public Domain

Ľudia západných civilizácií sú väčšie indivudality, nezávislí a majú analytické myslenie.

Ak sa o niekom v dnešnej dobe dozviete že pochádza z incestu, rozhodne vás to prekvapí. Ešte viac by vás prekvapilo, ak by ste sa o niekom dozvedeli, že v inceste žije. To čo je dnes tabu bolo v minulosti oveľa bežnejšie a malo to aj svoje výhody. No potom začala rímskokatolícka cirkev proti incestnému vzťahu bojovať a to ovplyvnilo vo veľkom celú spoločnosť. 

Ľudia, ktorých by sme dnes zaradili medzi západnú spoločnosť majú vyššiu mieru individuality, nezávislosti, analytickosti, sú otvorení viac novým kultúram a novým myšlienkam. A prekvapujúci dôvod, prečo tomu tak je, môže súvisieť s ranou rímskokatolíckou cirkvou a jej bojom proti incestnému manželstvu. Uvádza to výskum publikovaný vo vedeckom časopise Science od Josepha Henricha, predsedu Katedry biológie a evolúcie človeka a jeho tímu spolupracovníkov. Na štúdiu sa pozrel portál Phys.

Približne pred desiatimi rokmi Henrich analyzoval západné kultúry a zadefinoval skratku WEIRD (western – západná, educated – vzdelaná industrialized – industrializovaná, rich – bohatá democratic – demokratická). Táto skupina je v porovnaní so zvyškom sveta odlišná. Väčšina predchádzajúcich štúdií sa zameriavala odlíšiť túto skupinu ľudí na základe geografických alebo ekologických faktorov.

Charles François Jalabert/Public Domain

Henrich so svojím tímom sa na to pozrel inak. Od roku 1500 začal cirkev tlačiť na to, aby nevznikali manželstvá medzi príbuznými, napríklad medzi bratrancami a sesternicami, ale aj s bližšou či vzdialenejšou rodinou. Dôvod, prečo to cirkev odrazu začala tak silno presadzovať jasný nebol, aj keď spoluautor štúdie, profesor ekonómie Jonathan Beauchamp naznačil, že dôvodom mohol byť zisk.

Manželstvá z incestu totiž uzatvárali ľudí do akoby uzavretých skupín, zachovával sa tak majetok v rodine, ktorá tak bola súdržná. Ak by ale cirkev takéto spoločenstvá rozbila, mohlo by to mať pre ňu finančné výhody. Zo zmenšujúcich sa rodinných väzieb by ľudia bez úzkej rodiny mohli majetok zanechávať cirkvi.

Takéto pravidlá boli typické hlavne v krajinách so sférou vplyvu rímskokatolíckej cirkvi. Iné časti zeme sa stále držali viac rodinných pút a aj keď v nich incest bol takisto nežiaduci, toto pravidlo nebolo tak silne dodržiavané ako v západných kultúrach.

Jan Matsys/Public Domain

Nové nastavenie spoločnosti u ľudí podporilo individualizmus, už sa tak nemohli spoliehať na to, že ich rodina podrží. Museli sa naučiť viac dôverovať novým ľuďom, byť otvorení novým veciam, začať uvažovať v širších súvislostiach.

A to sa odráža v spoločnosti aj dnes. Výskum napríklad ukazuje, že západné kultúry sú ochotnejšie pomôcť cudzincom, zhromaždili tiež údaje o darovaní krvi v Taliansku a našli koreláciu medzi vysokou mierou darovania a nízkym indexom incestu. Takisto na základe tohto spoluautor štúdie dokázal správne predpokladať, ktorí z diplomatov v New Yorku budú a ktorí nebudú platiť za parkovanie. Diplomati z krajín s vyššou mierou incestu za lístok platili menej často.

Vedci ale zákonite netvrdia, že žiť v tesnom rodinnom kruhu je iba zlé, aj keď nemajú na mysli to, že tento život má byť podnietený incestom. Títo ľudia dokážu sami seba podržať v krízových situáciách, môžu sa lepšie spoľahnúť jeden na druhého a ak sa niekto ocitne vo finančných problémoch, je tu rodina, ktorá ho podrží.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )