Incestné vzťahy boli súčasťou minulosti. Plodenie detí s príbuznými však nie je ničím výnimočným ani dnes. (Ilustračná foto: MovieStillsDB)

Incest nie je ani zďaleka vecou dôb minulých.

Vo väčšine západných krajín je pohlavný styk s členom rodiny zakázaný. Aj keď sa môže zdať pre väčšinu z nás táto téma tabu, napriek tomu je skutočnosť úplne iná. Nie je výnimkou ani to, keď sa z incestu narodí dieťa. Ako informuje portál VTM, čísla sú podľa nového výskumu skutočne alarmujúce. 

Incest, teda pohlavný styk medzi pokrvnými príbuznými, je ilegálny vo väčšine krajín Európy. Nechýba medzi nimi Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Veľká Británia a ďalšie. Najnovšie výsledky genetika Petera M. Visschera z queenslandskej univerzity uverejnené vo vedeckom časopise Nature Communications, dokonca prinášajú priam až šokujúce výsledky.

Foto: Unsplash

Visscher sa podľa VTM rozhodol pozrieť na problematiku incestov do hĺbky a vďaka UK Biobank mohol čerpať informácie o genetike cez 456-tisíc jedincov európskeho pôvodu. Štúdia genómov až u 125 z nich potvrdila, že ich rodičia sú pokrvní príbuzní z prvého alebo druhého kolena. To znamená, že 1 z 3652 ľudí vo Veľkej Británii pochádza z incestného pohlavného styku.

UK Biobank je medzinárodný zdravotnícky zdroj, ktorý má pomáhať lekárom a vedcom zlepšiť prevenciu chorôb, ich liečbu a pomáha aj pri množstve výskumov. Nachádzajú sa v nej vzorky a informácie o pol milióna dobrovoľníkoch.

Negatívny dopad na zdravie detí

Rovnako sa podarilo potvrdiť genetickú mutáciu, ktorá nastáva u detí splodených rodičmi, ktorých spája pokrvné puto. Visscherov výskum ukázal, že títo jedinci sú často nižšieho vzrastu, majú narušené kognitívne funkcie a objavujú sa u nich svalové problémy či znížená funkcia pľúc. Navyše je u nich percento vzniku akejkoľvek choroby podstatne vyššie.

Foto: Unsplash

Ak vám už tieto výsledky prišli alarmujúce, treba upozorniť na fakt, že vzorky skúmaných ľudí v UK Biobank väčšinou pochádzajú od vzdelanejšej skupiny ľudí a preto rovnomerne nezastrešujú rôznorodú vzorku britského obyvateľstva. Dá sa teda predpokladať, že skutočnosť je ešte hrozivejšia.

Rovnako tiež ide iba o deti, ktoré sa z takéhoto vzťahu skutočne narodili a tak sa neberú do úvahy ani potraty či interrupcie. Respektíve, mnohé z nich zomrú už pri pôrode a tým pádom sa do databázy UK Biobank nemôžu dostať.

Skutočnosť je pravdepodobne ešte horšia

Ako sa ďalej v štúdii uvádza, v období medzi aprílom 2002 a marcom 2017 bolo zachytených v Británii 11 196 prípadov incestov, ktoré boli nahlásené na polícii. Vzhľadom na priemerný počet obyvateľstva to vychádza na približne 1 z 5247 ľudí. Ak si to teda aj neuvedomujeme, k incestom v našej spoločnosti dochádza často, avšak mnohé z nich zostávajú pred verejnosťou ukryté.


nature.comvtm.zive.cz

Najnovšie články