Foto: youtube.com (Michal Rostas)

Obce úspešné v súťaži Dedina roka (SDR) 2017 si z rúk ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa a zástupcov vyhlasovateľov súťaže prevezmú ocenenia vo štvrtok 19. októbra.

Slávnosť organizuje v zmysle súťažných podmienok a pravidiel víťazná obec spolu s organizátorom súťaže Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 17.00 h. Predchádzať mu bude sprievod pozvaných hostí obcou s prezentáciou ocenených obcí. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a PR SAŽP Iveta Kureková.

Ako informovala Kureková, víťazná obec Oravská Polhora preukázala podľa národnej hodnotiacej komisie SDR najkomplexnejšie naplnenie princípov a požiadaviek súťaže v zmysle aktuálneho motta „myslieť dopredu“. „Okrem Oravskej Polhory, ktorej udelila národná hodnotiaca komisia prestížny titul Dedina roka 2017 a získala právo v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o 15. Európsku cenu obnovy dediny, si ocenenie prevezme aj ďalších dvanásť obcí,“ ozrejmila manažérka.

Ako informuje portál obnovadediny.sk, víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.

Druhé miesto v SDR 2017 získala obec Zemné z okresu Nové Zámky a tretie Blatnica (okr. Martin). „Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce,“ informovala Kureková.

V  deviatom ročníku sa do súťaže zapojilo 20 obcí, ktoré si zmerali sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji. Podľa manažérky je cieľom súťaže prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí.

„Súťaž Dedina roka 2017 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska 21. marca tohto roka. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos,“ uzavrela Kureková.

Pozri aj: Navštívili sme miliónovú vilu, ktorá je už 13 rokov úplne opustená. Miestni tvrdia, že sa v nej konali drogové večierky a teraz tam točia filmy pre dospelých

TASR, obnovadediny.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)