Pexels

Odhaľte netradičným spôsobom, kedy sa zamilujete!

Už rakúsky psychológ Alfred Adler zdôraznil význam poradia narodených detí na rozvoj ich osobnosti. To však nie je všetko. Poradie, v akom ste sa narodili, by tiež mohlo mať vplyv na to, kedy stretnete svojho vysneného partnera.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keďže dieťa získa niekoľko osobnostných charakteristík vďaka poradiu narodenia, odrazí sa to tiež v hľadaní človeka na život. Podľa portálu Collective World možno na základe toho zistiť, v akom veku stretne svoju spriaznenú dušu.

Prvorodené dieťa

Tí, ktorí sa narodili ako prví, mali vždy silný zmysel pre zodpovednosť a vedenie. Táto vrodená honba za úspechom môže oddialiť ich nájdenie spriaznenej duše, keďže si najprv potrebujú vybudovať pevné základy vo svojej kariére a v osobnom živote. Pravdepodobný vek na stretnutie svojej spriaznenej duše je medzi 33 a 37 rokov, teda vtedy, keď už nadobudli skúsenosti a múdrosť, aby mohli robiť premyslené rozhodnutia vo svojich vzťahoch.

Pexels

Prostredné dieťa

Tieto deti majú v rodine jedinečné postavenie, pretože sú často mierotvorcami a vyjednávačmi. Ich schopnosť empatie a prispôsobenia z nich robí vynikajúcich partnerov. Hľadanie spriaznenej duše je u nich naplnené sériou zmysluplných vzťahov, ktoré ich nakoniec privedú k ich skutočnej láske. Najpravdepodobnejší vek, kedy stretnú toho pravého/pravú, je medzi 32 a 36 rokov. V tomto období už objavili rovnováhu medzi svojimi osobnými a vzťahovými potrebami.

Najmladšie dieťa

Najmladší súrodenci majú často bezstarostného, dobrodružného ducha, vďaka ktorému sú otvorení novým skúsenostiam vrátane lásky. Je pravdepodobné, že sa so svojou spriaznenou dušou stretnú vtedy, keď to budú najmenej očakávať, často počas obdobia osobného skúmania a rastu. Zvyčajne to bude vo veku od 20 do 25 rokov, keďže sú spontánnejší a viac ochotní riskovať v láske.

Pexels

Jedináčik

Deťom zvyknutým na samotu a nezávislosť môže trvať dlhšie, kým nájdu svoju spriaznenú dušu, keďže starostlivo hodnotia svoje vzťahy. Ideálny vek pre jedináčikov na stretnutie tejto výnimočnej osoby je medzi 28 a 32 rokov, keď dosiahli úroveň emocionálnej zrelosti, ktorá im umožňuje rozvíjať hlboké a trvalé spojenie.

Dvojičky

Dvojičky spája jedinečné puto, ktoré môže zaujímavým spôsobom ovplyvniť ich romantický život. Jednovaječné dvojčatá môžu cítiť silné spojenie so svojím súrodencom, hľadajúc partnera, ktorý dopĺňa ich osobnosť. Na druhej strane, neidentické dvojčatá môžu byť priťahované partnermi, ktorí ponúkajú zmysel pre individualitu a kontrast. Ideálny vek pre dvojčatá na stretnutie so svojou spriaznenou dušou je medzi 23 a 28 rokov. Vtedy sa pohybujú v rovnováhe medzi blízkym súrodeneckým vzťahom a túžbou po romantickom partnerovi.

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov