Henrieta Balázsová / /
Najlepšou prevenciou je v tomto prípade všímavosť…

Pravdepodobne vás neprekvapí, keď vám povieme, že niektorí ľudia podľahnú psychickým ochoreniam ťažšie, iní zas ľahšie. Čo vás však možno prekvapí je to, že vznik najrozšírenejších psychických ochorení je na základe osobnosti dieťaťa možné predpovedať už v detstve.

Všetko, čo musíte spraviť, je mať oči otvorené a ak na nejakom dieťati zo svojho okolia spozorujete, že patrí do skupiny, ktorá je týmito ochoreniami mimoriadne ohrozená, skúste mu venovať viac pozornosti a lásky. Možno tým zachránite jednu nevinnú detskú dušu.

Depresia

Istá štúdia, ktorá vznikla vo Veľkej Británii dokázala, že ľudia trpiaci depresiou v mnohých prípadoch v detstve vykazovali nasledovné znaky:

  • neurotické správanie
  • emocionálna nestabilita
  • dysfunkčná rodina

Ukázalo sa taktiež to, že záleží aj na poradí, v akom sa dieťa narodilo. Jednej nórskej štúdii sa podarilo zistiť, že depresie a samovražedné správanie sa zvyčajne vyhýbajú prvorodeným deťom, teda najstaršiemu zo súrodencov.

Ďalším faktorom, ktorý už v detstve určuje, či bude jedinec v budúcnosti trpieť depresiou alebo nie, je tzv. “úroveň kontroly”. Ukázalo sa totiž, že deti, ktoré verili, že okolnosti dokážu ovplyvňovať či meniť svojimi vlastnými činmi vo vyššom veku spravidla netrpeli chudobou, obezitou a ani žiadnym psychickým ochorením.

pexels.com

Úzkosť

Aj úzkosť možno predvídať už z detského správania. Možno ste sa už stretli s tým, že niektoré deti trpia priam panickým (a veľakrát neopodstatneným) strachom z toho, že by prišli o osobu, ktorá sa o nich stará – teda buď o rodiča, prípadne o opatrovníka. Ukázalo sa, že úzkosť sa vyvinie až u 79% takýchto detí.

Schozofrénia

Ukazovateľov, ktoré už v detskom veku poukazujú na nebezpečenstvo vzniku schizofrénie v dospelom veku, je viac. Ako prvý indikátor by sme mohli označiť oslabené kognitívne funkcie dieťaťa – teda napríklad vnímanie, koncentráciu, porozumenie, pamäť a mnohé iné. Ak v týchto oblastiach dieťa do svojich 4 rokov zaostáva za svojimi rovesníkmi, mali by ste zbystriť pozornosť.

Znepokojiť by vás malo aj to, ak je dieťa “pozadu” s rozprávaním, prípadne rozpráva nezrozumiteľne vo veku, kedy to už nie je až také prirodzené. Rodičia tento fakt veľmi často prehliadajú, no ide o jeden z najspoľahlivejších indikátorov toho, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku.

Dôležité je všímať si aj to, ako sa dieťa správa v prítomnosti iných detí, teda napríklad v škôlke. Jednej dánskej štúdii sa podarilo zistiť, že mimoriadne ohrozené schizofréniou sú deti, ktoré:

  • sa nezúčastňujú spoločenských aktivít
  • nemajú žiadnych priateľov
  • sú často podráždené
  • netúžia po nových priateľoch
  • vyhýbajú sa kontaktu s inými deťmi

V tomto prípade však treba byť obozretní – možno vám totiž doma vyrastá len mĺkvy, no zato inteligentný introvert. To zistíte jedine pozorovaním toho, ako sa dieťa správa vo vašej prítomnosti a aké sú jeho záľuby.

Pozri aj: Ak na dieťati spozorujte týchto 7 znakov, buďte v strehu. Vyrastá z neho totiž budúci psychopat

learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)