Zahľaďte sa na chvíľu na tento obrázok a povedzte, čo ste uvideli najskôr.

Tento obrázok pozostáva z vyobrazenia lebky a ženy. To, čo uvidíte ako prvé, môže odhaliť vaše osobnostné črty a tiež spôsob, akým premýšľate.

themindsjournal.com

Ak ste ako prvú uvideli ženu

Ak ste na obrázku uvideli nahú, trápiacu sa ženu, je to znakom toho, že sa pred niečím chcete ubrániť. Ľudia, ktorí uvideli ako prvú ženu, zvyčajne väčšinou práve pociťujú veľkú duševnú únavu, či psychickú bolesť.

Znamenať to však môže aj to, že sa aktuálne nachádzate v toxickom vzťahu. Odpovedajte si na otázky, či vám váš partner neodsáva všetku vašu energiu, a či vám poskytuje dostatok priestoru na dýchanie.

V každom prípade, je najvyšší čas na to, aby ste si poriadne oddýchli. Zamerajte sa len na seba začnite sa venovať veciam, ktoré vás naozaj bavia a robíte ich s vášňou. Zmena príde, no musíte jej vo svojom živote spraviť priestor. Brániaca sa žena totiž môže vyobrazovať práve to, ako sa tejto zmene bránite vy.

Ak ste ako prvú uvideli lebku

Ak ste na obrázku ako prvú uvideli lebku, momentálne vo svojom živote čelíte nejakej výzve, ktorá si vyžaduje všetku vašu silu a múdrosť. Ste však veľmi „húževnatí“ a len tak niečo vás určite nezastaví.

Ak ste ako prvú uvideli lebku, znamená to tiež to, že síce pracujete tvrdo, no máte pocit, že za svoju prácu nie ste dostatočne ocenený – či už finančne, alebo len „obyčajnou“ pochvalou a uznaním.

Uvedomujete si však, že aj tie najťažšie životné situácie sú len dočasné a sú skúškami, ktorými musíte prejsť, aby ste sa stali silnejšími.

Pozri aj: Test osobnosti: čo vidíte na tomto obrázku?

themindsjournal
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy