Foto: Image by mohamed Hassan from Pixabay

"Myseľ nie je nádoba, ktorá sa má naplniť, ale oheň, ktorý sa ma zapáliť." - Plutarchos

Ak hovoríme o našej mysli, hovoríme o nejakom abstraktnom pojme, ktorý nie je pre mnohých ľudí veľmi jasný. Zahrňuje totiž všetky procesy, vedomé i nevedomé, dejúce sa v našom mozgu, ako napríklad myslenie, vnímanie, presvedčenie, túžby pocity a ďalšie iné. Všetky tieto aktivity však vôbec nie sú náhodné, ide o zložité plány alebo vzorce správania, ktoré získavame a učíme sa počas života. Na základe toho vedci prišli na to, že existujú 3 typy mysle.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pozrime sa na každú z nich.

#1 Pevná myseľ – odpor voči prijímaniu nových vecí

Prvým typom mysle je pevná alebo tuhá či nehybná myseľ. Vyznačuje sa hlavne tým, že nerada prijíma a skúša nové veci, namiesto toho sa radšej drží presne toho, čo je pre ňu známe a čo pozná – dáva jej to väčší pocit istoty. Nedostatok kontroly v nej dokonca môže vyvolať rôzne úzkosti. Ľudia s týmto typom mysle sú vhodní práve na pracovné pozície, kde sa vyžaduje striktná disciplína.

Takíto ľudia taktiež nikdy neprestávajú analyzovať a zamýšľať sa nad všetkým. Predpokladajú, že všetko sa musí udiať iba vopred určeným spôsobom a slová ako „spontánnosť“ či „kreativita“ sú pre nich úplne cudzie. Inými slovami, sú to skôr takí punktičkári.

unsplash.com

#2 Fluidná myseľ – prispôsobuje sa ako kvapalina

Druhým typom mysle je fluidná, tekutá alebo meniaca sa myseľ, teda presný opak tej predchádzajúcej. Ľuďom s takýmto typom mysle chýba dôslednosť, no dokážu sa prispôsobiť všetkému, čo sa okolo nich deje. Predstavte si vodu. Ak ju nalejete do akejkoľvek nádoby, vždy sa prispôsobí jej tvaru. Presne nejako takto funguje aj tento typ mysle.

Na druhej strane, takíto ľudia majú ťažkosti učiniť rozhodnutia a potrebujú niekoho, kto by ich dokázal usmerniť. A keďže často sami nevedia, čo si majú myslieť, nechávajú túto úlohu na ostatných. Tak či onak, skvele dopĺňajú ľudí s pevnými mysľami.

unsplash.com

#3 Pružná myseľ – bod rovnováhy

Tretím typom mysle je myseľ, ktorú môžeme nazvať ako pružná, ohybná alebo flexibilná. Taktiež sa vyznačuje prispôsobivosťou, podobne ako fluidná myseľ, no na druhej strane, ľudia s týmto typom mysle nie sú pasívni. Vedia, čo chcú a vedia, aký majú názor, a to aj bez toho, aby im to musel niekto hovoriť.

Sú otvorení diskusiám a novým veciam, sú veľmi pokorní a sú ochotní so svojou mysľou stále rásť. Ľudia s ohybnou mysľou sú v skvelej rovnováhe medzi dvoma predchádzajúcimi.

unsplash.com
exploringyourmind
Všetko začína v tvojej hlave
Uložiť článok

Viac článkov