Foto: Unsplash/Kelly Sikkema

Prečo sa ľudia rozhodnú dať opäť dokopy, keď sa už raz rozišli?

Napriek tomu, že sú ľudia vo vzťahu nešťastní, veľa z nich sa odmieta so svojimi partnermi rozísť. Pre niektorých to môže byť popieranie, strach alebo viera, že sa veci zlepšia. Pre ostatných môže ísť o predstavu, že ak by sa rozišli, museli by sa vyrovnať s tým, že premrhali čas a úsilie, ktoré do vzťahu vložili. Preto, hoci si uvedomujú svoje nešťastie a skutočnosť, že ich vzťah je toxický, mnohí sa rozhodnú zostať. Portál I Heart Intelligence uvádza niekoľko dôvodov, prečo to tak je.

Prečo sa ľudia rozhodnú dať dokopy, keď sa už raz rozišli?

Morgan A. Cope a Brent A. Mattingly uskutočnili dve štúdie, pomocou ktorých zistili, že ľudia môžu mať pri strate partnera pocit, akoby stratili svoju identitu. Vo finálnom výsledku sa mnohí rozhodnú dať dokopy, aby mali pocit, že opäť pre seba získali nejaký zmysel.

Foto: Unsplash/Josue Michel

Cope a Mattingly vysvetľujú, čo sa stane s identitou človeka, keď je vo vzťahu.

Poznamenávajú, že ak si človek vytvorí vzťah, začne si osvojovať niektoré názory a vlastnosti toho druhého. Ďalej sa začne venovať novým aktivitám a užívať si veci, ktoré robí ten druhý. Keď je teda človek vo vzťahu, zároveň aj rastie ako ľudská bytosť. Postupom času si tiež rozvíja stav kognitívnej vzájomnej závislosti, v ktorom sú identity partnerov kognitívne spojené. Keď k tomu dôjde, partneri sa začnú zbližovať a môžu zlepšiť svoj vzťah v dôsledku podobností svojich identít.

Foto: Unsplash/Andrik Langfield

Tento stav navyše mení jasnosť človeka o sebe a mení jeho identitu. Akonáhle sa však vzťah rozpadne, ľudia túto sebaistotu stratia, a to môže viesť k pocitom smútku, zmätku alebo dokonca depresie. Cope a Mattingly veria, že v záujme boja proti tomu sa partneri dajú opäť dokopy. Prípadne začnú hľadať nového partnera a nový vzťah, ktorý im umožní formovať novú identitu.

Počas dvoch štúdií sa zamerali na to, aké štýly pripútania a jasnosť sebakoncepcie ovplyvňujú vzájomné spojenie.

Cope a Mattingly poznamenávajú, že sebazrozumiteľnosť by mohla súvisieť so štýlom pripútania. To znamená, že ak má človek štýl úzkostlivej pripútanosti, má tendenciu vyhýbať sa rozchodu a je tiež pravdepodobnejšie, že spojí svoju identitu s tou partnerovou. Na druhej strane je menej pravdepodobné, že človek bude mať odmietavý štýl pripútania.

Foto: Unsplash/Christian Lue

Cope a Mattingly uskutočnili dve štúdie, ktorých cieľom bolo analyzovať vzťah medzi túžbou človeka dať sa dohromady, jeho štýlom pripútanosti a jasnosťou vlastného konceptu. Prostredníctvom online prieskumu odpovedalo 181 účastníkov na otázky o svojich minulých vzťahoch, zatiaľ čo 180 ďalších odpovedalo na otázky o svojich súčasných vzťahoch.

Výsledky oboch prieskumov sa ukázali byť podobné.

U osôb s úzkostlivým pripútaním sa preukázalo, že majú väčšiu túžbu vrátiť sa späť k svojim bývalým partnerom. Okrem toho tiež uviedli, že po rozchode zaznamenali väčšiu stratu jasnosti o sebe samých. Najdôležitejšie je, nízka jasnosť vlastného konceptu u nich predpovedala silnú túžbu po obnove vzťahu. Štúdie boli odlišné iba v tom, že pre 181 účastníkov skúmajúcich predchádzajúce vzťahy bola ich úzkosť pripútania slabším znakom toho, že sa chcú dať opäť dokopy, zatiaľ čo pre skupinu so súčasnými vzťahmi sa nevyskytla žiadna strata jasnosti o sebe samom.

Foto: Unsplash/Khamkéo Vilaysing

Uistite sa, že ste si vedomí toho, ako veľmi závisí váš zmysel seba samého od vášho partnera.

Aby ste sa ubezpečili, že ak sa váš vzťah rozpadne, na konci sa nebudete cítiť stratený, zmätený a depresívny, musíte si uvedomiť, ako veľmi závisí váš zmysel seba samého od vášho partnera. Aj keď vzájomné závislosť môže prehĺbiť a obohatiť zdravý a uspokojivý vzťah, môže byť deštruktívna pre tých, ktorí majú toxických a nezdravých partnerov. V každom prípade musíte byť vy a váš partner nezávislí a sebestační, pretože inak môže byť rozchod mimoriadne ťažký a môže dokonca viesť k stavu klinickej depresie.

Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať